Het nieuwe pesten

Op 1 november organiseert de Nationale Academie voor Media & Maatschappij een Masterclass over Het nieuwe Pesten:

Sociale media worden ook gebruikt om een ander te beschadigen: cyberpesten gebeurt via YouTube, Twitter, Facebook, Hyves, Whatsapp e.d. Hoe ziet dit nieuwe pesten eruit? Is het harder dan het zogenaamde offline pesten? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten? Wanneer is cyberpesten strafbaar? En wat is eigenlijk voor een dader de lol om een medeleerling of docent digitaal te kakken te zetten? In deze workshop maakt u kennis met de verschillende gedaanten die het cyberpesten aanneemt. De deelnemers krijgen alle kans om ervaringen te delen. Ook wordt er een aanzet gegeven tot het updaten van een pestprotocol, zodat uw beleid up to date is. De presentatie is in handen van Bamber Delver. Hij adviseerde politie en justitie bij diverse cyberstalking-situaties, gaf vele ouderavonden en trainingen over dit thema en is auteur van het standaardboek over cyberpesten Pesten Is Laf.

Onderstaande video geeft indringend het gevoel weer van iemand die gepest wordt via sociale media:

Samen met een collega woon ik de masterclass bij op 1 november. Je kunt je via de Mediawijsheidwinkel opgeven. Via mijn blog zal ik mijn ervaringen delen.