Onderzoeksstage naar aansluiting VMBO / MBO

In het professionaliseringsbeleid van het Koning Willem I College is opgenomen een stage te doen. In overleg met mijn begeleider heb ik ervoor gekozen om te kiezen voor een onderzoeksstage.

In deze post mijn aanleiding voor het onderzoek, de probleemstelling en de onderzoeksvragen:

Aanleiding
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de ICT-Academie gestart met de invoering van de middelbare vakopleiding (MVO): ICT Medewerker.

De doelgroep kenmerkt zich door een grote diversiteit: verschil in leertempo, in leervaardigheid, in aanwezige leer- of gedragsproblemen, in taal- en rekenvaardigheid, en in grote verschillen in ICT-voorkennis.

Uitgangspunt van het MVO is dat minimaal 75% van de studenten afstudeert op niveau 3 door optimaal in te spelen op deze diversiteit.

Een goede opleiding bepaalt aan de hand van:

  • de beginsituatie – de student die binnenkomt vanuit het VMBO (basis- en kader beroepsgericht) incl. individuele aspecten, en
  • de eindsituatie – de eisen voor diplomering uit het kwalificatiedossier

de optimale leerroute naar diplomering.

In mijn onderzoekstage wil ik onderzoek doen naar de beginsituatie.

Probleemstelling
Op welke manier kan de ICT-Academie het MVO beter laten aansluiten bij de vooropleiding van onze studenten: de VMBO basis- en kader beroepsgerichte leerweg, op het vlak van:

1.Leertempo
2.Leervaardigheid
3.Aanwezige leer- of gedragsproblemen
4.Taal- en rekenvaardigheid *1
5.Grote verschillen in ICT-voorkennis

EN op het gebied van algemene pedagogische en didactische aanpak.

Onderzoeksvragen
Hoe gaat de VMBO basis- en kader beroepsgerichte leerweg om met verschillen in:

  1. Leertempo
  2. Leervaardigheid
  3. Aanwezige leer- of gedragsproblemen
  4. Grote verschillen in (ICT-)voorkennis

Hoe ziet de pedagogische en didaktische aanpak er op de VMBO basis-en kader beroepsgerichte leerweg er uit.

Over een aantal weken breng ik mijn eerste bezoek aan het van Maerlant in ‘s-Hertogenbosch bij docent Han Weijer (tevens een oud-ijshockey maatje bij de Red Eagles. Op mijn blog zal ik uitgebreid verslag doen van mijn bevindingen.