Trends in leren van prof. dr. Robert-Jan Simons tijdens mini-conferentie online leren

Vandaag is er op het Koning Willem I College een mini-conferentie over online leren in de School voor de Toekomst. De eerst spreker is prof. dr. Robert-Jan Simons met zijn presentatie: trends in leren.

Robert-Jan start zijn betoog met het bloot leggen van het probleem in het traditioneel onderwijssysteem. In het traditionele onderwijssysteem worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Zelfstudie
  2. Hoorcollege
  3. Werkcollege
  4. Tentamen

De zelfstudie wordt overgeslagen door de studenten. De docent merkt dit tijdens de les en wordt hierdoor steeds actiever. De student wordt wordt steeds passiever. Pas bij het tentamen ervaart de docent wat de leeropbrengst is (of niet is).

In de jaren negentig is een poging gedaan om dit probleem te tackelen, echter is dat niet gelukt. Maar er is iets veranderd. Er zijn een aantal technologische mogelijkheden bijgekomen, zoals internet, en er zijn nieuwe inzichten in wetenschap. Daarnaast worden er aanvullende competenties verwacht van studenten in de huidige maatschappij: 21st Century Skills.

20121010-135124.jpg

Tijd om een nieuwe poging te doen om de student meer te activeren om hem zo verantwoordelijk te maken voor zijn leerproces.

20121010-135834.jpg

Uit het onderzoek van John Hattie blijkt dat feedback een score behaalt van 1.13, oftewel: een groot effect heeft op het leren. De cognitieve vermogens van de student behaalt een score van 1.04, echter hier heb je als docent geen invloed op. De kwaliteit van de instructie scoort 1.0. Het geven van instructie volgens het directe instructiemodel 0.82. De mogelijkheid om te versnellen voor studenten scoort 0.72. Het opsporen van wat de student nog niet beheerst en hier feedback op geven scoort 0.65. Etc.

Op basis van de bovenstaande gegevens sluit Robert-Jan zijn presentatie af met de volgende uitdagingen voor het onderwijs van de 21ste eeuw:

  1. meer en eerder actieve studenten
  2. diepgaander een betekenisvollere dialoog
  3. vaker en beter feedback
  4. differentiatie, remediatie en personalisatie
  5. vroegtijdig zicht op leerprocessen

De presentatie wordt afgesloten met twee video’s van TED. Een over de Khan Academy waarbij het gebruik van video wordt benadrukt. De andere video over Flipping the Classroom.

Bovenstaande uitdagingen en de concepten achter de Kahn Academy en Flipping the Classroom vormen de basis van de methodiek Virtual Action Learning en Virtual Learning Communities van het bedrijf Citowoz.