PMI van het onderdeel: “Kennismaking met Mediawijsheid” van de train-the-trainer Mediawijsheid

Zoals veelvuldig geblogd ben ik samen met @mbos bezig om een aantal docenten te trainen om het vak Mediawijsheid te gaan geven dit schooljaar. De afdeling High Tech Metalectro (HTM) start volgende week al met de lessen voor hun studenten.

Vorige week dinsdag hebben we een eerste blokje van 4 lessen afgerond: Kennismaking met Mediawijsheid. Met de groep docenten hebben we een PMI (Plus, Minus en Interesting) gedaan rondom het eerste blokje.

Plus
De volgende pluspunten werden door de groep benoemd:

 • Ik ben me meer bewust geworden van wat ik al doe/weet met sociale media.
 • Ik ben me meer bewust geworden van wat ik nog niet doe/weet.
 • Het materiaal is bruikbaar voor onze studenten.
 • We hebben nu al leren werken met veel gereedschappen.
 • Het lesmateriaal leent zich om met elkaar inzichten te delen.
 • Er is voldoende tijd voor de onderwerpen.
 • @pjkoning en @mbos zijn rustig en vullen elkaar goed aan.

Minus
De volgende verbeterpunten werden door de groep genoemd:

 •  Beter formuleren wat de eisen zijn die aan de student gesteld worden:
  • verplichte aanwezigheid
  • voldoende voor eindopdracht
 • Hoe kunnen de studenten de ppt’s nakijken achteraf?
 • De kennismaking mediawijsheid mag iets sneller:
  • minder stappen in het activeren van voorkennis
  • minder stappen in het uitrafelen van het begrip mediawijsheid
 • De kennismaking mediawijsheid mag iets langer:
  • meer tijd voor presentaties door de studenten, bijvoorbeeld via een informatiemarkt-werkvorm
  • selecteren van wie presenteert op basis van gebruikte vorm en inhoud
 • Eindopdracht koppelen aan de taaleisen voor Nederlands
 • Mogelijkheid inbouwen om onderwerpen te “vertalen”  naar de eigen interesses van de groep studenten

Interesting
De volgende punten werden interessant genoemd:

 • De discussies rondom het onderwerp Mediawijsheid (moeten erin blijven)

Aan @mbos en mij de taak om de verbeterpunten op te gaan nemen in het lesmateriaal. Een mooie klus 😉