Compulsief Internetgebruik (‘Internetverslaving’) bij jongeren: Wat zijn de gevolgen en wat kunnen ouders doen om het te voorkómen?

Tijdens mijn laatste voorbereidingen voor de workshop Sociale MEdia voor Malmberg morgen, kwam ik een interessant onderzoek tegen over ‘internetverslaving’ bij jongeren. Het onderzoek trekt de volgende conclusies:

De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat compulsieve internetgebruikers van 13 t/m 15 jaar meer risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten dan leeftijdsgenoten die hun internetgebruik wel voldoende onder controle hebben. Daarnaast hebben compulsieve internetgebruikers een groter risico op verslechtering van hun schoolprestaties dan niet-compulsieve internetgebruikers. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat een patroon van compulsief
internetgebruik bij jongeren ten koste kan gaan van hun schoolprestaties en van hun psychosociale welbevinden.

De resultaten wijzen verder uit dat ouders een rol kunnen vervullen bij het voorkómen van compulsief internetgebruik bij hun kinderen. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het stellen van regels ten aanzien van de inhoud van het internetgebruik van het kind (b.v. welke sites men bezoekt, met wie men contact heeft via Internet etc.) en reageren op excessief gebruik van het kind (b.v. er …

Helaas valt een deel van de conclusie weg uit het document, echter is deze eenvoudig te reconstrueren door de tekst te lezen: “Hetzelfde geldt voor kinderen van ouders die kwalitatief goede gesprekken over internetgebruik voeren: als jongeren zich door hun ouders begrepen voelen als ze over hun internetgebruik praten, dan is de kans minder groot dat ze compulsief internetten.”.

Een mooi rapport en goede bron voor het vak mediawijsheid, maar ook handreikingen voor ouders.