Leergang Meervoudige Intelligenties: Reflectie op toepassen van de zeven principes voor een rijke leeromgeving

Zoals ik in een eerdere blogpost schreef ben ik gestart met de Leergang Meervoudige Intelligentie op het Koning Willem I College om mijn didactische koffer te verrijken, zodat ik meer recht doe aan verschillende manier van leren van mijn studenten.

In opdracht 1 van de leergang moet ik één of twee van de 7 principes voor een rijke leeromgeving toepassen. Ik heb gekozen om het onderwerp “IP-Adressen”  op een MI-manier te gaan aanbieden aan de studenten. Omdat ik Pieter Post als metafoor gebruikt heb, noem ik het de  “Pieter Post” aanpak. In deze aanpak heb ik geëxperimenteerd met vier van de zeven principes:

  1. Leren is “State Managing”.
  2. Leren is een sociale bezigheid.
  3. Maak bij het leren gebruik van zo veel mogelijk zintuigen en intelligenties.
  4. Het gaat om het patroon en de samenhang.

Afgelopen maandag heb ik de les verzorgd aan klas IO1A3 van de ICT-Academie. De volledige les heb ik opgenomen en ondertussen in een aantal kleinere interessante fragmenten opgeknipt. Ik heb de studenten beloofd om het videomateriaal alleen te gebruiken voor het voldoen aan de opdracht van de Leergang. Derhalve kan ik het helaas hier niet tonen.

Onderdeel van de opdracht is het reflecteren op de les aan de hand van de volgende vragen:

Wat heeft u geleerd ten aanzien van de principes?
Ik heb geleerd dat het lesgeven vanuit een vreemde startvraag: “Wat is de overeenkomst tussen Pieter Post en het Internet?” en het tonen van de intro van Pieter Post daadwerkelijk een positieve houding geeft om te leren. Het “He, wat?” effect (principe 1) is duidelijk zichtbaar in de klas. Doordat studenten met elkaar op zoek gaan naar het antwoord op de diverse vragen die ik gesteld heb, zijn alle studenten actief bezig met elkaar om het antwoord op de vraag te ontdekken (principe 2) en dus aan het leren. Het gebruik van video, geluid, visuele powerpoint slides met huizen, laptops, brieven, et cetera (principe 3) maakt het geheel heel aanschouwelijk voor alle studenten. Hierdoor komt de samenhang (principe 4) tussen de verschillende onderdelen (huizen, Pieter Post, brieven en het postsorteercentrum) beter tot zijn recht.

Wat wilt u nog verbeteren?
Ik moet nog een aantal enveloppen toevoegen met meer en lastigere IP-adressen om tijdens de les te behandelen. Daarnaast kan ik deze ook gebruiken voor de volgende lessen als herhaling. In het lokaal wat ik ter beschikking had stonden veel tafels en is qua vierkante meters redelijk krap voor 29 studenten. Het gebruik van een groter lokaal (of buiten) maakt dat de structuur van huizen, Pieter Post, brieven en postsorteercentrum beter zichtbaar wordt. Tevens kunnen zo meer studenten met elkaar in overleg in kleinere groepjes.

Hoe gaat u de principes in de toekomst integreren in uw onderwijspraktijk?
Deze les blijft bestaan, en zal ook door drie enthousiaste collega’s gegeven gaan worden. Voor de komende lessen zal ik met andere enveloppen en laptops de studenten de lesstof laten herhalen op dezelfde manier. Het starten van de les met een vreemde vraag en het de studenten zelf laten uitvogelen van feiten en principes wil ik vaker gaan toepassen bij bijvoorbeeld storingen oplossen. Ook het door de klas laten lopen van studenten om op zoek te gaan naar overeenkomsten/verschillen wil ik meer gaan gebruiken.

Op welke punten wilt u feedback hebben van uw medeleergangers?
Eigenlijk ben ik erg tevreden over hoe de les ging. Een aanwezige collega was ook erg enthousiast en had uitsluitende positieve feedback. Waar ik zelf aan moest wennen is dat het centraal terugpakken van de aandacht wat meer moeite kost ten opzichte van een frontale les. Echter, vind ik dat dit bij dit type les hoort. Daarnaast lukte het me iedere keer goed. Mogelijk hebben de medeleergangers hier ervaringen mee of een mening over. Ik zou graag algemene tops en tips krijgen om het geheel verder te kunnen verbeteren.