De docent als linking pin

Van mijn collega Hans Schaepkens kreeg ik het onderzoek: “De docent als linking pin” te lezen van Jolien van Uden. Een zeer interessant onderzoek dat antwoord zoekt op de vraag:

“… in hoeverre er een verband is tussen de motieven en competenties van docenten, de door hen ervaren self-efficacy (de mate waarin je als docent denkt invloed te kunnen uitoefenen op het resultaat), het interpersoonlijk leraarsgedrag en de betrokkenheid van hun leerlingen.”.

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat het interpersoonlijk leraarsgedrag het meest van belang is bij het voorspellen van de betrokkenheid van de leerlingen. Oftewel: als docent heb je in het persoonlijke contact met de studenten een grote invloed op de betrokkenheid bij de opleiding van die studenten.

In bovenstaande video verteld Jolien van Uden over haar onderzoek. Ik heb een presentatie over het onderzoek kunnen vinden op het internet, het onderzoek zelf heb ik echter niet online kunnen vinden ;-(