Samenvatting: “Een compleet nieuw brein” van Daniel H. Pink – Waarom de rechterhelft van ons brein ons succesvoller maakt

Voor de leergang Meervoudige Intelligentie is een van de opdrachten om een boek van de literatuurlijst te lezen en samen te vatten in een mindmap. Uiteraard heb ik ervoor gekozen om de mindmap digitaal te maken.

Afgelopen maanden ben ik steeds enthousiaster geworden over Popplet. Vandaar dat ik de mindmap in Popplet ga maken. Zie hierboven het eerste resultaat. De komende weken zal de mindmap uitgebreid worden.