Meervoudige Intelligentie in de klas – een verslag van de eerste 2-daagse van de Leergang MI

Afgelopen week heb ik samen met eenentwintig Koning Willem I Collega’s deelgenomen aan de eerste twee dagen van de Leergang Meervoudige Intelligentie – De docent maakt het verschil. De leergang wordt gegeven door @impie72 en Frans van Gaal van de Academie voor Teaching and Learning van het Koning Willem I College en Laura Punt van KPC Groep.

De kapstok van de leergang wordt gevormd door de “7 principes voor een rijke leeromgeving“:

 1. Leren is “State Managing”.
 2. Elk stel hersenen is uniek en betekenisgericht.
 3. Leren is een sociale bezigheid.
 4. Maak bij het leren gebruik van zo veel mogelijk zintuigen en intelligenties.
 5. Het gaat om het patroon en de samenhang.
 6. Om te leren zijn tijd en ruimte nodig.
 7. Leren wordt geremd door angst en gestimuleerd door uitdaging.

In de eerste twee daagse zijn principe 1, 4 en 5 verder uitgewerkt en is er veel geoefend met elkaar.

Bij principe 1 gaat het om het beïnvloeden van het “gevoel” (state) van de student. Je moet voor leren in de juiste stemming zijn. In een goed leerproces gaan studenten van 1. nieuwsgierig: “Hè, Wat?” via 2. concentratie: “Sttt, ik ben bezig” en 3. actie en naar 4. succes vieren: “Yes, hebbes!”. Genoemde states gaan hand in hand met stofjes die in de hersenen vrijkomen: 1. cortisol, 2. dopamine, 3. adrenaline en 4. serotonine. Als docent ben je in staat om de state te beïnvloeden door gebruik van bijvoorbeeld energizers (actie) en downers (concentratie). Tijdens de leergang ervaren we een aantal energizers en downers. Afgelopen vrijdag heb ik samen met mijn twee collega’s van de ICT-Academie met het team een downer gedaan om de concentratie weer terug te pakken. Het team reageerde hier erg positief op 😉

Bij principe 4 gaat het om patroon en samenhang. Bij dit principe is met name geoefend met het gebruik van mindmaps om patroon en samenhang visueel te maken. Voor mij is mindmappen absoluut niet nieuw. Ik gebruik dit regelmatig. Nieuw voor mij was het als docent voor-structureren van de mindmap door de eerste cirkel van de mindmap voor te schrijven. Hierdoor heb je als docent sturing op het patroon en samenhang.

Bij principe 5 is (en zal nog meer bij stilgestaan worden de overige 3 dagen) veel tijd stilgestaan. Het is immers een leergang Meervoudige Intelligenties.

[bron: Onderwijs omarmt de theorie van meervoudige intelligenties van Howard Gardner, Arend Landman, arendlandman.nl]

Een groot aantal wetenschappelijke inzichten worden gedeeld: dentrieten en neurieten, het puberbrein, de verklaring van intense emoties bij pubers door een Amygdala die de overhand heeft, het verschil tussen jongens en meisjes, de opbouw van het geheugen (episodisch, semantisch, procedureel en onbewuste geheugen), et cetera. Een groot aantal zaken die ik deels al kende, maar hier en daar nieuwe nuances voor mij. Nieuw voor mij is het bestaan van het onbewuste geheugen:

Er kunnen verschillende vormen van geheugen worden onderscheiden. Eigenlijk is er sprake van twee verschillende soorten indelingen. De eerste en meest bekende indeling is gebaseerd op het aspect tijd of duur (zintuiglijk, kortetermijn- en langetermijngeheugen). Een tweede indeling is gebaseerd op het aspect beleving, namelijk of het geheugen expliciet (of bewust) of impliciet (of onbewust) is.
[bron: Wikipedia]

Vervolgens wordt dieper ingegaan op Meervoudige Intelligenties door allereerst het ontstaan van de IQ-test en de kritiek hierop door onder andere Howard Gardner te benoemen. Vanuit zijn kritiek ontwikkelde Gardener zijn acht intelligenties:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenslim)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim)
 • interpersoonlijke intelligentie (mensslim)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurslim)

Uitgangspunt van zijn aanpak is matchen, stretchen en vieren. Zorg ervoor dat je matched met de voorkeur intelligenties van de je studenten, ontwikkel ook de andere intelligenties bij je studenten door te stretchen en vier de succesen met elkaar.

De dag wordt afgesloten met een 3 uur durende muziek-workshop waarin we ervaren wat geluid is en hoe je met geluid andere kunt beïnvloeden: wat doet een hoge stem? en wat een lage stem?, wat doet ritme?, et cetera.  Kortom: veel oefenen en ervaren wat de muzikaal/ritmische intelligentie voor meerwaarde kan hebben in het onderwijs.

Het geheel wordt afgesloten met bovenstaande video van de Voca People.