Mobile learning is here to stay – mobiel leren ondersteunt twee ontwikkelingen: flexibilisering en regulering!

De eerste werkdag is er eentje om je postbak te legen en de post van afgelopen weken door te nemen. In Surf 02 las ik op de laatste bladzijde een interessante column van Frank Thuss over Mobile Learning.

SURF02 NL juni 2012

Frank Thuss geeft in zijn column aan dat hij twee tegengestelde ontwikkelingen ziet in het HBO op dit moment:

  1. Flexibilsering van het onderwijs – de lerende staat centraal, zoals Frank benoemt: “… hoe we het onderwijs beter kunnen laten aansluiten op de student van de 21ste eeuw”.
  2. Regulering van het onderwijs – de overheid bepaalt meer een meer door accreditatie, toetsing en intensivering van contacturen  het onderwijs. Het sturen op meetbare criteria betekent vaak minder vrijheid voor student en docent.

In zijn column geeft Frank mooi aan hoe Mobile Learning beide ontwikkelingen kan ondersteunen. Ik denk dat Frank’s zijn betoog eveneens van toepassing is op het MBO. Lees de interessante column hier (laatste bladzijde).