ICT-Academie van het Koning Willem I College zoekt Leraar ICT Applicatieontwikkeling

De ICT-Academie, een van de twee afdelingen waar ik binnen het Koning Willem I College werk, zoekt een Leraar ICT Applicatieontwikkeling per 1 november 2012.

Taken:

  • het verzorgen van lessen in een plezierige leeromgeving;
  • het samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode;
  • het begeleiden en beoordelen van leerlingen bij stages, projecten en werkstukken;
  • het bijdragen aan de samenstelling van de onderwijsprogramma’s en de ontwikkeling van voorstellen voor (onderwijs)vernieuwing;
  • het verlenen van medewerking aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten e.d.;
  • een actieve deelname aan professionaliseringsactiviteiten en intervisie/supervisie;
  • een bijdrage leveren aan toetsontwikkeling.

Opleidingseisen:

  • Pedagogisch didactisch diploma
  • Diploma Hoger Beroeps Onderwijs

Voor meer informatie zie het onderdeel vacatures van het Koning Willem I College.

Wie o wie wil ons team versterken per 1 november 2012?