Koning Willem I College actief op sociale media: Twitter, Hyves, Facebook en YouTube

Misschien heb je het al gemerkt? De afdeling Public Relations van het Koning Willem I College heeft afgelopen maanden hard gewerkt om een social media strategie uit te werken.

De stratiegie bestaat uit:

  1. een PR-plan voor social media;
  2. een social media werkgroep met vertegenwoordigers uit het college;
  3. een social media protocol voor medewerkers.

Kartrekker binnen de afdeling PR hiervoor is @uitjenaatje. In de aanloop naar de uitrol van bovenstaande documenten heb ik een aantal maal gesparred met Nathalie van de Boogaard. Sinds een aantal weken is het Koning Willem I College actief op Twitter, Hyves, Facebook en YouTube.

Mocht je je willen abonneren op het Koning Willem I College dan kan dat:

In het nieuwe schooljaar wordt de huidige strategie voortgezet en via onder andere de social media werkgroep verder uitgebreid. Parallel aan deze activiteiten loopt de uitrol van het vak mediawijsheid voor alle voltijd studenten van de MVO en MBO opleidingen binnen het Koning Willem I College. Onderdeel van de uitrol is het opleiden van de betreffende docenten die het vak mediawijsheid gaan geven. Komend jaar starten 13 opleidingen met de uitrol van het vak. Vanaf schooljaar 2013-2014 krijgen alle voltijd studenten van de MVO en MBO opleidingen het vak mediawijsheid. Een mooie uitdaging voor ons college.