Eerste certificaten behaald van de pilot Mediawijsheid

Tot 1 juni hadden de studenten de tijd om de eindopdracht voor Mediawijsheid in te leveren. De eindopdracht bestaat uit het beantwoorden van de vraag: Welke rol spelen sociale media in jouw leven? in de vorm van een presentatie en een verantwoordingsverslag.

Voor degene die de pilot via mijn blog gevolgd hebben, volgt hier een rijtje met eindopdrachten die via het internet bekeken kunnen worden:

Daarnaast had één student een video gemaakt, echter had deze problemen om deze naar Youtube te uploaden. Via DropBox heeft deze student de video ingeleverd. Komend schooljaar gaan 13 afdelingen van het Koning Willem I College het vak Mediawijsheid invoeren in de vorm van een vrijwillige deelname. Het eerste halfjaar volgen de docenten een train-the-trainer die ik samen met @mbos ga geven. Vanaf periode twee wordt het vak gegeven aan de studenten van de betreffende afdelingen.  In schooljaar 2013-2014 wordt het vak voor alle opleidingen ingevoerd.