Vijfde dag pilot mediawijsheid in het teken van: eindopdracht en peer review

Vorige week dinsdag was in de School voor de Toekomst dag vijf van de pilot Mediawijsheid samen met @mbos. Een groep studenten van de opleiding Applicatie Ontwikkelaar van de ICT-Academie zijn na een korte introductie op de eindopdracht onder begeleiding aan de slag gegaan om de vraag: Welke rol spelen sociale media in jouw leven? opnieuw te beantwoorden. Deze vraag is de startopdracht van de pilot Mediawijsheid en eveneens de eindopdracht. Bij de startopdracht gaat het over het in kaart brengen van de voorkennis. Bij de eindopdracht om het geleerde in kaart te brengen en tevens de vergelijking te maken met de startopdracht: Wat ben ik anders gaan doen?

Een aantal verschillende presentatievormen zijn gekozen door de studenten: Prezi, video, Popplet, WordPress, Wallwisher en Glogster.

Mooi om te zien hoe de verschillende presentatievormen gebruikt worden om het antwoord op de vraag te presenteren. Halverwege de dag hebben studenten elkaar feedback gegeven op de eindopdracht: Wat vind je goed? en Wat heb je zelf hiervan geleerd?, en Wat mis je? En Hoe heb jij dat gedaan? Op basis van een feedbackformulier met gedetailleerde vragen moesten de studenten deze vragen beantwoorden.

Tot 1 juni hebben de studenten de tijd om de eindopdracht in te leveren en op basis van 80% aanwezigheid en een voldoende eindproduct het certificaat Verklaring Examendeelnemer Mediawijsheid te verdienen. Ik ben erg benieuwd naar de eindresultaten.