Vierde dag pilot mediawijsheid in het teken van: online criminaliteit, online verslaving, gezond computergebruik en publiceren van materiaal!

Afgelopen woensdag was in Workplaza in School voor de Toekomst dag vier van de pilot Mediawijsheid samen met @mbos. Een groep studenten van de opleiding Applicatie Ontwikkelaar van de ICT-Academie hebben zich gebogen over de vragen: Ben jij online crimineel?, Ben je verslaafd aan online zijn?, Hang je lekker achter je pc? en Publiceer jij je eigen materiaal online?

Als rode draad van de dag diende de volgende presentatie:

Het eerste anderhalf uur stond in het teken van de wet op internet. Aan de hand van het gelijknamige boekje van ICT-jurist Arnoud Engelfriet (@ictrecht op Twitter; zijn weblog is trouwens een aanrader) heb ik een aantal opdrachten gemaakt waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Legaal/illegaal up- en downloaden
  • Legaal/illegaal gebruik van Wifi
  • Legaal/illegaal hergebruik aan de hand van de onderwerpen uit Arnoud Engelfriet zijn boek: 1) Recht van de maker, 2) Citaatrecht en 3) Portretrecht

Aan de hand van een 2-tal video’s is het onderwerp gepoogd op de kaart te zetten. Met name de video waarin een Engelse jongeman die via een site met links naar downloads geld verdiende, en uitgeleverd is naar de VS “hakte erin” (in positieve zin). De onderwerpen zijn aan de van video’s en onderdelen uit Arnoud Engelfriet zijn boek steeds uitgelegd en via stellingen die onderbouwd moeten worden aangeboden. In een onderwijsleergesprek zijn de stellingen aan de hand van kaartjes (groen = ja, geel = nee en grijs = twijfel) steeds besproken.

Met name het onderwerp legaal/illegaal up- en downloaden verliep moeizaam. Mogelijk doordat de video die bekeken moest worden door slechts een deel van de studenten bekeken is. Dit heeft te maken met de plek van de video in natschool en de inleveropdracht. De volgende keer gaan we de video klassikaal bekijken om dit probleem op te lossen. De andere onderwerpen verliepen iets beter, echter moest er stevig doorgevraagd worden. Stof tot nadenken om de groep beter te activeren de volgende keer.

Het tweede anderhalf uur werd gegeven door collega Lidy van Oers van de Academie voor Teaching and Learning. Het onderwerp: “Hang je lekker achter je pc?”, oftewel: een gezonde werkplek en computer gebruik. Aan de hand van een inventarisatie van het aantal uren computergebruik op school en thuis werd ingegaan op het Arbo-besluit. Vervolgens moesten de studenten de werkplek inventariseren op mogelijk tekortkomingen. Tevens werd ingegaan op een stukje anatomie en de mogelijk gevaren van een slechte werkplek en te veel computergebruik zonder onderbreking. Het onderwerp verliep erg goed. Er was goede aandacht en input vanuit de groep.

Het derde anderhalf uur hebben de studenten gewerkt aan de eindopdracht onder onze begeleiding van Martijn Bos en ikzelf. Een groot aantal mooie aanzetten hebben we gezien. Presentaties in Popplet, weblogs in WordPress, een video met foto’s tekst als onderbouwing, et cetera. Eén van de studenten heeft zijn eindopdracht al gemaakt in de vorm van een weblog in WordPress.

Het laatste anderhalf uur is besteed aan verslaving. Aan de hand van een documentaire van Zembla over gameverslaving is met elkaar gesproken over de tijdsbesteding aan gamen in de klas. Een groot deel van de studenten besteedt 4 uur per dag aan gamen. In het weekend vaak meer. Een interessante discussie ontstond over de kans op verslaafd te raken. Een deel vond dat onzin en alleen mogelijk als je “dom” zou zijn. Ook het getal van 1 op de 10 van de gamers verslaafd zou zijn werd door een deel van de studenten als onzin bestempeld. Ontkenning? Want meer dan 4 uur per dag gemiddeld gamen lijkt me erg veel. Een kippenvelmoment ontstond toen één van de deelnemers vertelde dat hij gameverslaafd geweest is. Door goed door te vragen werd het “dom” omgebogen tot “dat kan jou ook overkomen”. Zeker toen een van de andere studenten hierop inhaakte en zei “je kunt nooit oordelen over iets dat je zelf niet hebt meegemaakt”. Later bleek dat ook deze student gameverslaafd geweest is. In het onderwijsleergesprek is gepoogd om steeds de diverse invalshoeken te belichten. jij als gamer, jouw vriend/vriendin, jouw ouders en jij later als ouder. Zoals al benoemd: een kippelvelmoment met een zeer goede interessante en leerzame discussie.