Derde dag pilot mediawijsheid in het teken van: sterke wachtwoorden, privacy op sociale media sites met als afsluiter: digitaal plagen of pesten!

Afgelopen dinsdag was in Workplaza in School voor de Toekomst dag drie van de pilot Mediawijsheid samen met @mbos. Een groep studenten van de opleiding Applicatie Ontwikkelaar van de ICT-Academie hebben zich gebogen over de vragen: Bewaak jij je digitale identiteit? en Ben jij ook zo sociaal bezig online?

Als rode draad van de dag diende de volgende presentatie:

Tot 14:00 werd vooral gewerkt aan kennis en vaardigheden aan de hand van vijf leertaken:

  1. het gebruik van sterke wachtwoorden.
  2. het bewaken van je digitale identiteit (o.a. Phising).
  3. het gebruik van Google Docs om online meningen te verzamelen.
  4. het goed instellen van Facebook om je privacy te waarborgen.
  5. het goed instellen van Hyves om je privacy te waarborgen.

De leertaken werden steeds vooraf gegaan door een klassengesprek waarin de voorkennis in kaart gebracht werd, en gepoogd is om de motivatie voor de onderwerpen aan te wakkeren. Om voorkennis te activeren hebben we geëxperimenteerd met Socrative. Een leuke manier om via laptops, smart phones en tablets aan de hand van vragen een beeld te krijgen van voorkennis. Wat we geleerd hebben, is dat we beter een aantal vragen hadden kunnen combineren in één vraag met meerdere keuze mogelijkheden. Hierdoor bespaar je tijd en kun je gedetailleerder de discussie voeren.

Bij de leertaken 1, 2, 4 en 5 merken we dat de studenten deels onbewust onbekwaam zijn. Na de opdrachten merk ik dat er geleerd is, echter ervaren de studenten dat zelf zeer beperkt. Wederom lopen we tegen deze tegenstelling aan: onbewust onbekwaam, maar de studenten vinden zichzelf bewust bekwaam. De leertaak 3 is een zeer praktische doe-opdracht. Deze voeren ze snel en gemotiveerd uit.

De eindopdracht ging over digitaal plagen en pesten?! Deze opdracht verliep erg goed. Met name de video van Eén Vandaag over Joyce Winsie Hau van vorige week haakte in op de gevoelens van de studenten.

Ze werd doodgestoken in haar eigen huis door een 14-jarig ‘Facebook’-vriendje. De 15-jarige Joyce Winsie Hau, een vrolijke tiener uit Arnhem, kwam twee maanden geleden tragisch om het leven. Slachtoffer van een bizar tienercomplot, deels gesmeed op sociale media. Vanavond in EenVandaag het verhaal van de vader van Winsie, Nam Hau. Hij wil tienergeweld en excessief internetgedrag van jongeren stoppen en roept op tot actie.

sitestat

Er ontstond een boeiende discussie waarin de diverse gezichtspunten naar voren kwamen. De boosheid richting de dader, het verdriet van de vader en het mogelijke schuldgevoel als dader. De groep dacht dat dit een incident was, echter hadden we in de eindopdracht een casus uit Amerika en Engeland. Voor beide casussen moest de groep een reactie schrijven richten een gepeste leerling op een forum. Tevens moesten ze een school adviseren hoe hiermee om te gaan. Uit de antwoorden bleek dat er vanuit diverse invalshoeken veel goede tips richting de leerling en de school kwamen. Deze keer hadden we gekozen om gebruik te maken van Tricider om de tips te verzamelen. Hierop studenten te laten reageren en vervolgens via stemming de beste tips boven water te halen. Een geweldige manier om een opdracht te ondersteunen, echter was alle feedback anoniem waardoor een aantal studenten hier misbruik van gingen maken.

Kortom, een goede derde dag. Met name aanpassingen nodig op een aantal leertaken, maar vooral zeer tevreden en trots terug kijken op het onderdeel Digitaal plagen pesten?!