Eerste dag pilot mediawijsheid in het teken van: Wat is mediawijsheid? en de Wat is de rol van media in jouw leven?

Afgelopen vrijdag is in Workplaza in School voor de Toekomst de pilot Mediawijsheid van start gegaan. Een groep studenten van de opleiding Applicatie Ontwikkelaar van de ICT-Academie hebben zich gebogen over de vragen: Wat is mediawijsheid? en Hoe ziet mijn sociale media gebruik er op een doorsnee dag uit.

Sociale media als zuurstof
Voor de huidige generatie studenten zijn mobiele apparatuur en sociale media als “zuurstof”: je kunt niet zonder. Bij het opstaan wordt als eerste facebook via de smartphone gecheckt, tijdens het ontbijt worden de eerste tweets de wereld in gestuurd en onderweg naar school wordt vluchtig het nieuws van afgelopen uren doorgenomen via nu.nl. Ook op school is men continue online. Je checkt via Foursquare waar je vrienden zich op dat moment bevinden. Je pingt om na school een afspraak te maken bij de McDonald’s. Een moderne student is 24x7x365 online.

Als school worstelen we met hoe om te gaan met de “afleiders” mobiele apparatuur en sociale media, en zoeken naar mogelijkheden om juist gebruikt te maken van mobiele apparatuur en sociale media om zo aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten. Verhitte discussies vinden plaats tussen voor- en tegenstanders.

Omdenken: van OF-OF naar EN-EN Ons college start komend schooljaar met de collegebrede uitrol van het vak mediawijsheid. Hierbij wordt EN ingegaan op de kansen die mobilee apparatuur en sociale media voor de student met zicht meebrengen: Hoe kun je jezelf efficiënt voorbereiden voor een toets?, Hoe zorg je dat je binnen de wet- en regelgeving blijft bij het maken van een werkstuk? en Hoe vind ik snel betrouwbare informatie op het internet?, EN op de mogelijke gevaren: Hoe voorkom je internetverslaving?, Hoe voorkom je dat je identiteit misbruikt wordt op het internet? en Hoe voorkom je bijvoorbeeld RSI?

Bovenstaande tekst is gebruikt om de presentatie over deze pilot aan te kondigen bij het congres voor het Consortium voor Innovatie (@cvi), maar ook voor interne communicatie via het Portaal van het Koning Willem I College (@kw1c) en om ouders een studenten te informeren via een brief. In bovenstaande tekst is het uiteindelijke doel van het vak Mediawijsheid te destilleren:

Studenten bewust maken van de kansen en bedreigingen van het gebruik van sociale media, zodat ze mediawijzer met sociale media om gaan.

Als ik terugblik op de eerste dag en de eerste twee vragen die centraal stonden:  Wat is mediawijsheid? en Hoe ziet mijn sociale media gebruik er op een doorsnee dag uit? ben ik tevreden over de motivatie en de leeropbrengst van de studenten.

Motivatie voor mediawijsheid
De eerste en mogelijk grootste uitdaging voor het vak Mediawijsheid is de studenten te motiveren voor het vak, want in de beleving van de studenten zijn ze mediawijs, want ze gebruiken immers veel media. Anders gezegd hoe krijg je deze groep studenten van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Om zo de opening te creëren om te gaan leren.


Beeld mediawijsheid klas bij start

De gekozen aanpak op dag één was het woord mediawijsheid centraal te stellen, en studenten eerst individueel en vervolgens in tweetallen het woord concreter te laten maken: Wat is mediawijsheid? en Welke onderwerpen vallen onder mediawijsheid?


Beeld mediawijsheid aan het einde

In bovenstaande plaatjes (gemaakt met Poplet) kun je zien dat bij de start in de ochtend het begrip beperkter ervaren wordt dan aan het einde van de dag. Er is meer met name op het gebied van de gevaren: game verslaving, delen van bestanden, betrouwbaarheid van informatie en digitaal pesten. Daarnaast de toevoegen van slim leren zoeken en gebruik van sociale media voor communicatie.

Ook de sfeer tijdens de dag, en de bereidwilligheid van studenten om de opdrachten te maken, en zeker de betrokkenheid tijdens de discussies met elkaar geven me een goed gevoel.

Het gebruik van sociale media door studenten
In het middenstuk van de training stond de vraag: Hoe ziet mijn sociale media gebruik er op een doorsnee dag uit? Bij de start van de dag hadden Martijn Bos (@mbos) en ikzelf (@pjkoning) ons al voorgesteld aan de hand van dezelfde opdracht. Ik had gebruik gemaakt van TimeRime en Martijn Bos van Poplet. In een eerdere blogpost  hierover kun je het resultaat zien.

Ik was zeer positief verrast over de resultaten die studenten in korte tijd neergezet hebben. Iedere presentatie was serieus gemaakt, en gaf een goed beeld van het gebruik van sociale media door deze studenten. Wat opviel is dat vooral social gaming door alle studenten gedaan wordt voor een groot aantal uren per dag. In een aantal gevallen wordt er ook ’s avonds of in de nacht gespeeld om zo actief te zijn in Internationale clans. De Amerikanen zijn immers wakker als wij zouden moeten slapen De diversiteit in games is groot. Men is actief op fora en gaming sites om van elkaar te leren het game nog beter te spelen.

Het gebruik van facebook is beperkt in deze groep en wordt vooral gebruikt om te kijken wat anderen doen. Dit is in lijn met het verschil in gebruik van sociale media tussen jongens (gaming) en meisjes (communiceren).

Wat ook opvalt is dat in de ochtend een deel van de studenten sociale media gebruikt vanaf het opstaan en een deel pas op school. Met name nu.nl, msn en twitter worden vlak na het opstaan gebruikt. Het deel dat sociale media pas op school gebruikt is gewoonweg te moe en wil rustig wakker worden onderweg naar school. Maar eenmaal op school gaat standaard msn aan.

Samengevat
Ik kan tevreden terugblikken op de eerste dag van het vak Mediawijsheid. Ik ben erg nieuwsgierig hoe de eerste dag gaat uitpakken bij andere groepen studenten. Dit kan ik vanaf september gaan ervaren in de collegebrede uitrol van het vak Mediawijsheid.

Morgen is de tweede dag, en gaan we met name in op het onderdeel content: Hoe zoek je op een efficiënte manier het antwoord op je vraag? en Hoe schat je in of de gevonden informatie betrouwbaar is? Dit zijn onderwerpen die ik al een aantal maal gedoceerd heb, echter de afsluiting is nieuw: De vrijheid op Internet?! Studenten moeten aan de hand van het geleerde op zoek gaan naar de meningen van politieke partijen over dit onderwerp. Denk hierbij aan de three strikes out aanpak, het filteren van internetverkeer etc. In groepjes gaat men eerst het onderwerp uiteenrafelen in sub-onderwerpen om vervolgens te kijken hoe de politieke partijen hier over denken. De gevonden informatie wordt klassikaal verzameld via Google Docs, zodat een totaal overzicht ontstaat. We eindigen met de vraag: Wat is jouw mening over dit onderwerp? en Welke politieke partij past hier het best bij? Een mooie integrale opdracht waarbij het vak Leren, Loopbaan en Burgerschap geïntegreerd is.


Wil je de diverse verrichtingen volgen, dan kan dat via #mwkw1c op Twitter.