Mediawijsheid: Welke rol spelen sociale media in jouw leven?

Voor het vak Mediawijsheid dat in maart als pilot gaat starten binnen het Koning Willem I College zijn Martijn Bos en ik zo ver gevorderd dat een eerste aanzet van het lesmateriaal er ligt. Voor één van de pilot afdelingen ligt er een planning en zijn de ruimtes gereserveerd.

Het vak zal in vijf dagen plus een eindbeoordeling volledig het vak Mediawijsheid moeten gaan afdekken en afsluiten met een certificaat. We hebben bewust gekozen voor een “pressure cooker” aanpak in plaats van het vak te versnipperen over 20 weken 1,5 uur bijvoorbeeld om zo het leereffect te vergroten. Veel afwisseling in werkvormen, practice what you preach en via kennis/vaardigheid naar uiteindelijk het toepassen van het geleerde in de context van leren, loopbaan en burgerschap.

Dag 1 staat in het teken van de rol van sociale media in het leven van de student: Wat verstaan de studenten onder sociale media? en Van welke media maken de studenten op een dag allemaal gebruik en waarom? (voorkennis), het kennismaken met Mediawijsheid en het vak Mediawijsheid zoals we dat binnen het Koning Willem I College gaan geven.

In de eerste bijeenkomst stellen Martijn Bos en ik onszelf voor:

Welke rol spelen sociale media in ons leven? 

We presenteren onszelf precies in exact dezelfde vorm als de studenten zich verderop die dag moeten gaan presenteren: practice what you preach. Mijn presentatie (die de komende dagen bijgewerkt wordt) zie je hierboven ingesloten in deze post. Ik heb TimeRime gebruikt om zo een dag uit mijn leven op een duidelijke manier inzichtelijk te maken.

Martijn Bos heeft zijn presentatie in Popplet gemaakt.

Mogelijk een leuk idee voor andere lessen?