Social mediawijsheid als vak op het Koning Willem I College in 2012 (2)

Bij het Consortium voor Innovatie heb ik het volgende presentatievoorstel ingediend:

Voor de huidige generatie studenten zijn mobile devices en social media als “zuurstof”: je kunt niet zonder. Bij het opstaan wordt als eerste de facebook via de smart phone gecheckt, tijdens het ontbijt worden de eerste tweets de wereld in gestuurd en onderweg naar school wordt vluchtig het nieuws van afgelopen uren doorgenomen via nu.nl. Ook op school is men continue online. Je checkt via Foursquare waar je vrienden zich op dat moment bevinden. Je pingt om na school een afspraak te maken bij de Mac Donalds. Een moderne student is 24x7x365 online.

Scholen worstelen met hoe om te gaan met de “afleiders” mobile devices en social media, en zoeken naar mogelijkheden om juist gebruikt te maken van mobile devices en social media om zo aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten. Verhitte discussies vinden plaats tussen voor- en tegenstanders.

Omdenken: van OF-OF naar EN-EN
Het Koning Willem I College start dit schooljaar met het vak social mediawijsheid. Hierbij wordt EN ingegaan op de kansen die mobile devices en social media voor de student met zicht meebrengen: Hoe kun je jezelf efficiënt voorbereiden voor een toets?, Hoe zorg je dat je binnen de wet- en regelgeving blijft bij het maken van een werkstuk? en Hoe vind ik snel betrouwbare informatie op het internet?, EN op de mogelijke gevaren: Hoe voorkom je internetverslaving?, Hoe voorkom je dat je identiteit misbruikt wordt op het internet? en Hoe voorkom je bijvoorbeeld RSI?

Het Koning Willem I College ziet kansen door mediawijsheid serieus te nemen en deze naast het vak denkvaardigheden als pijler onder alle studies te positioneren.

Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de achterliggende visie en de stappen om van het idee naar de daadwerkelijke realisatie te gaan (via ADDIE-model). Een blik  wordt gegeven op het lesmateriaal en de onderwerpen, en de eerste bevindingen van de pilots worden gedeeld.