Social mediawijsheid als vak op het Koning Willem I College in 2012

Zoals de oplettende lezers tussen de regels heeft kunnen lezen, ben ik momenteel bezig met het ontwikkelen van het vak Mediawijsheid voor de Koning Willem I College. Tot nu toe heb ik hierover heel sporadisch geblogd.

Afgelopen jaren heb ik bij de ICT-Academie van het Koning Willem I College in diverse klassen via een project `Mediawijsheid` op de kaart proberen te zetten. Diverse blogposts heb ik hieraan besteedt.

Tevens heb ik een aantal maal in diverse geledingen mijn ervaringen hierover gedeeld via workshops en presentaties. Iedere keer weer kreeg ik naast complimenten regelmatig de vraag of het vak ondertussen collegebreed gegeven werd. Het antwoord was nee, en een goed antwoord op de waarom-vraag die vervolgens gesteld werd, had ik niet. Het stimuleerde mij om deze beide vragen door te spelen aan Coen Free, voorzitter college van bestuur van het Koning Willem I College.

Ondertussen maanden verder heeft Mediawijsheid terrein gewonnen binnen het college. In de openingsspeach van het collegejaar 2011-2012 noemde Coen Free Mediawijsheid:

Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de geweldige mogelijkheden van technologie. …. Daartoe starten we als eerste college in Nederland met het vak ‘Mediawijsheid’.

Het vak Mediawijsheid zal naast het vak Denkvaardigheden en Leren, Loopbaan en Burgerschap een van de pijlers worden voor alle beroepsopleidingen. Voor het ontwerp van het vak is het ADDIE-model gebruikt om zo met betrokkenen de juiste keuzes te maken. De analyse en design fase zijn af. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het lesmateriaal (development fase) door mezelf met hulp van Martijn Bos, Anouk Butselaar en Corrie van de Kroef. In februari 2012 zal op een drietal afdelingen als pilot het vak gegeven worden. Op basis van de eerste ervaringen zal een tweede versie van het lesmateriaal gemaakt worden voor het gehele college.

Op het congres van het Consortium voor Innovatie zal ik ingaan op Mediawijsheid als vak door in te gaan op de achterliggende visie, de stappen om van idee naar daadwerkelijke realisatie te gaan (via ADDIE-model), een blik te geven op het lesmateriaal en de onderwerpen, en de eerste bevindingen van de pilots.