Wat is de reden van: “Arbeidsmarkt kent vooral ervaren ICT’ers”?

Op de website van Computable staat het artikel: “Arbeidsmarkt kent vooral ervaren ICT’ers”. Via mijn (slapend) lidmaatschap aan het computable panel werd ik gevraagd om een poging te doen om de vraag van Peter onderaan het artikel te beantwoorden:

Goed dat Computable eens aandacht schenkt aan de ICT arbeidsmarkt dat in verband  brengt met leeftijd. Jammer dat het niet wat dieper gaat en ook de oorzaak  hiervan probeert te achterhalen. Is hier sprake van vergrijzing van de ICT  markt of vind er op grote schaal leeftijdsdiscriminatie plaats?

Hieronder mijn antwoord:
Als docent ICT aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College (MBO) merk ik absoluut niets van minder aanwas. Onze aantallen eerstejaars studenten zijn al jaren stabiel, en vertonen geen verband met hoog- of laagconjunctuur. Ik weet of dat bij andere ICT-opleiders ook het geval is?

Anders is het met de kans op een baan, want wat mij opvalt is dat bij laagconjunctuur men HBO-ers zoekt om feitelijk MBO werk uit te voeren, want er is een overschot (hooggeschoold personeel tegen beperkte kosten), terwijl bij hoogconjunctuur de MBO-ers weer meer in beeld komen om het tekort aan IT-ers aan te vullen. Mogelijk is hier de korte termijn visie van organisaties de bottleneck, want uiteindelijk zal een HBO-er sneller van baan wisselen tijdens hoogconjunctuur of meer eisen gaan stellen, minder gemotiveerd raken, et cetera. terwijl een MBO-er als echt vakman jaren lang naar ieders tevredenheid kan functioneren op deze functies.

Daarnaast geven onderzoeken aan van o.a. Ecabo aan dat tot 2014 er een negatieve werkgelegenheidsontwikkeling is, maar vanaf 2014 de  vraag het aanbod met 2% overstijgt:

Over de totale periode 2009-2014 is er sprake van een lichte negatieve werkgelegenheidsontwikkeling. Maar vanaf dit jaar zal het aantal nieuwe vacatures gaan stijgen, omdat een grote grijze golf van werknemers met pensioen gaat de komende jaren. Vanaf 2014 overstijgt de vraag het aanbod met ongeveer 2%. Voor werkgevers betekent dit dat men nu (in tijden van overschot en economisch zwaar weer) al moet nadenken over de toekomst.

Mogelijk is ook hier de korte termijn visie van organisaties de bottleneck. Want als een organisatie juist nu durft te investeren in een goede leeftijds- en ervaringsopbouw (lees: goede balans tussen MBO, HBO en universitair geschoolde IT-ers) van zijn personeelsbestand en oog heeft voor tevreden medewerkers is men spekkoper tijdens hoogconjunctuur.