Betrouwbaar(der) beoordelen door WAKKER te zijn

Voor mijn certificering als examinator proeve van bekwaamheid ben ik bezig om vooraf een aantal onderdelen van mijn portfolio te vullen. In mijn zoektocht kwam ik een interessante bron tegen over het WAKKER-model (en STARRT):

WAKKER staat voor Waarnemen, Aantekeningen maken, Klassificeren, Kwalificeren, Evalueren en Rapporteren. Door Wakker toe te passen wordt een beoordeling betrouwbaarder. WAKKER kun je toepassen bij het observeren en beoordelen van gedrag tijdens performance assessment-opdrachten. Op basis van gedefinieerde gedragscriteria neem je als beoordelaar gedrag waar (W). Dit gedrag noteer je in concrete termen (A). Na afloop van het interview klassificeer (K), sorteer, je de notities en zet je de gedragingen bij het criterium waarover het waargenomen gedrag iets zegt. Daarna geef je per criterium een kwalificatie (K). Die score geeft aan in welke mate het waargenomen gedrag overeenkomt met de
criteriumbeschrijving.

Ik ga de komende maanden het WAKKER-model leren in te zetten tijdens proeves van bekwaamheid.