Zes voordelen van ict voor het mbo

In de publicatie “Zes voordelen van ict voor het mbo” van kennisnet worden op basis van observaties bij een aantal opleidingen bij diverse ROC’s zes opbrengsten onderkend van ict:

Studenten leveren betere prestaties – voorbeelden die hier genoemd worden zijn: 1) Het gebruik van digitaal lesmateriaal bij AOC Friesland. Via de start met een klassikale les, en vervolgens zelfstandig oefenen met het digitale lesmateriaal en tenslotte het doen van oefentoetsen worden betere prestaties geleverd door studenten. 2) Het leren werken met softwarepakketten voor financiële administratie bij ROC Aventus. Doordat studenten in een simulatie bij een virtueel leerbedrijf werken waarbij ze de administratie van een vereniging bijhouden, worden betere prestaties geleverd. 3) Simulatie van een logistieke keten bij het Scheepvaart en Transport College levert eveneens betere prestaties.

Studenten zijn meer gemotiveerd – met name doordat ict afwisseling biedt in de les. Tevens biedt ict de mogelijkheid om het eigen tempo te bepalen. Daarnaast kun je met ict een beroepscontext simuleren (zie punt 1). De drie mogelijkheden zorgen ervoor dat studenten beter gemotiveerd zijn.

Ict levert mogelijkheden tot zelfstandig werken – hier levert ict de mogelijkheden om bijvoorbeeld na een klassikale start an de les zelfstandig onder begeleiding met de lesstof te oefenen.

Ict helpt het onderwijsaanbod te differentiëren – met name op tempo, inhoud, leerstijl en individuele behoeften is differentiatie mogelijk met ict.

Onderwijstijd wordt efficiënt gebruikt – doordat bijvoorbeeld powerpoints van de les kunnen achteraf nog eens bekeken worden, kan de tijd dat de docent aanwezig is in de klas efficiënter gebruikt worden. Tevens zijn er mogelijkheden om na de les via mail of chat met de studenten te communiceren.

Ict biedt kansen voor toetsing en feedback – doordat er met ict zowel formatief als summatief getoetst kan worden, biedt ict de mogelijkheid om studenten tussentijds een beeld te laten vormen van het niveau van beheersing op dat moment.

De publicatie geeft aan dat de bewijsvoering met name op het vlak van Existentie en Perceptie gegeven wordt. De publicatie refereert hier aan de Kennispiramide.

Een mooie publicatie die poogt om ook voor het mbo de winst van ict in kaart te brengen. Zoals de publicatie zelf al aangeeft zijn de gemeten opbrengsten tot op het niveau van Perceptie: de opbrengsten, zoals die door de deelnemers (lees: studenten, leraren, ouders, etc.) ervaren zijn. Het zou mooi zijn als er meer hardere bewijzen in de toekomst verzameld worden voor het gebruik van ict in het mbo.