De kennispiramide – van zachte naar harde bewijzen van onderwijsinnovatie

In de vakantie heb ik de tijd om een aantal artikelen die ik ooit tegengekomen ben, maar nog niet de tijd voor heb gehad, eens goed lezen. Zo ook het boekje “Opbrengsten van EXPO” waarin 10 experimenten met ict in het primaire onderwijs belicht worden.

Het boekje lezende leverde mij twee interessante inzichten op.

Allereerst worden de 10 experimenten steeds samengevat met behulp van de Kennispiramide. Een overzichtelijke manier om de effecten van onderwijsinnovaties in kaart te brengen aan de hand van 4 niveau’s van kennis,  van “zacht” naar “hard” (in de top van de piramide).

Bij inspiratie gaat het om het idee, en de onderbouwing daarvan. Bij uitvoering bewijs je door het uitvoeren van het idee dat het idee daadwerkelijk ook kan bestaan. Een iets hardere vorm van kennis. Bij perceptie worden de opbrengsten, zoals die door de deelnemers (lees: studenten, leraren, ouders, etc.) ervaren zijn. Dit komt m.i. overeen met niveau 1 van Kirkpatrick (zie o.a. deze blogpost).  Bij evidentie gaat het om daadwerkelijk gemeten resultaten. Mogelijk zou dit nog uitgesplitst kunnen worden in niveau 2, 3 en 4 van Kirkpatrick.

Ten tweede vond ik de gemeten opbrengsten van het experiment “Spelling en rekenen trainen met de Nintendo DSi) zeer overtuigend (zie blz. 21). Bij spelling werd er geen verschil gemeten, echter bij rekenen wel. Zowel de toetsscore als de rekensnelheid verbeterde door tafels te oefenen op de Nintendo DSi. Een aantal weken geleden heeft mijn dochter op mijn iPhone het spel Tafeltrainer gespeeld om te oefenen voor haar tafeldiploma van groep 4. Wat ik zelf heb ervaren (perceptie) is dat ze het erg leuk vond om spelenderwijs de tafel onder de knie te krijgen. Steeds iets sneller te zijn en steeds minder fouten te maken. Dat motiveert. Uiteindelijk haalde ze het tafeldiploma glansrijk. Een mooi voorbeeld van Gaming in het onderwijs. De vraag die mij echter wel bezig blijft houden is wat de rede is dat bij spelling er geen echt verbeteringen zichtbaar waren?

Het boekje is hier te downloaden.