SociaalOpStap.nl geeft via stappenplannen hulp aan autisten bij sociale situaties

In de Vives van afgelopen maand stond een klein berichtje dat mijn aandacht trok: Sociaal Op Stap. Sociaal Op Stap is een hulpmiddel voor autisten om zich voor te bereiden op lastige sociale situaties:

Sociale situaties kunnen lastig zijn. Hoe kun je bijvoorbeeld iemand troosten? Of hoe begroet je iemand? SociaalOpStap helpt je met sociale verhalen en stappenplannen die je duidelijkheid geven in sociale situaties. Hiermee kun je sociale situaties goed voorbereiden.

Je kunt zelfs een account aanmaken en zo vanuit een basis stappenplan een eigen op jouw situatie gericht stappenplan maken. Je kunt het stappenplan zelfs bewaren en deze zo via je pc of een Android mobiel onderweg als hulpmiddel bekijken. Het gratis product is ontwikkeld door CED-groep, het Landelijk Netwerk Autisme en het Mooiste Contact Fonds. Dit jaar heeft het site de Gewoon Speciaal Award gewonnen.