Hole in the Wall experiment laat zien hoe kinderen elkaar iets leren zonder tussenkomst van school

Van het “Hole in the Wall” experiment had ik al enige keren iets gehoord, maar nog nooit had ik de video waarin Sugata Mitra hierover verteld gezien. Van mijn college Toon Rekkers kreeg ik de tip dat op de site van TED een video staat.

Als ik de video zo zie dan doet met dit denken aan de tijd dat we thuis een commodore 64 kochten (begin jaren ’80 van de vorige eeuw). Ik had toen twee vrienden die ook in computers geïnteresseerd waren. De ene had een 8086 pc. De ander een Atari ST. Met elkaar hebben we geleerd de computers te bedienen en later zelfs programma’s leren schrijven.

Wat zou het mooi zijn om deze van nature aanwezige behoefte om samen te leren aan te boren in ons onderwijs. Een echte uitdaging voor het onderwijs om vanuit de leerling recht te doen aan verschillen in behoeften, interesse, leerstijlen, tempo van leren, volgorde om zaken te leren, samen leren, et cetera. En dat voor elkaar te krijgen binnen het onderwijssysteem van vaste periodes van 10 weken, geplande lessen volgens rooster, et cetera.