Student start bedrijf PC Hulp op Maat met bijbehorende weblog

Een van mijn oud studenten, Jeroen Koppenol, is bezig met het opstarten van een eigen bedrijf: PC Hulp Op Maat met bijbehorende weblog. Een item dat Jeroen wil terug laten komen is om ICT-ers een aantal vragen voor te leggen. Als eerste bijdrage heeft hij mij gevraagd om hieraan mee te werken.

Heeft u altijd al les willen geven?
Mijn moeder heeft ruim 40 jaar als docent in het basisonderwijs gewerkt, dus op een of andere manier zit het onderwijs in mijn bloed. Echter, na mijn studie informatica in Nijmegen ben ik uiteindelijk pas na bijna 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven (SERC en Cap Gemini) pas het onderwijs ingerold. Ook mijn oudste zus werkt na een omzwerving nu in het onderwijs.

In mijn schooltijd heb ik bijverdiend door bijlessen Wiskunde te geven. Ook in de lessen hielp ik vaak andere leerlingen die het lastiger vonden. Ik vond dit altijd leuk om te doen. Ook in mijn werk bij het SERC en Cap Gemini ben ik altijd bezig geweest met kennis en kennisoverdracht. Als ICT-adviseur gaat het er immers om verbeteringen te implementeren bij klanten door de inzet van nieuwe technologie. Ook dan ben je met het overdragen van nieuwe kennis bezig om zo de klant inzicht te geven in het waarom en hoe van de voorgestelde verbetering. Ook heb ik een presentaties op congressen en trainingen verzorgd in die periode.

Kunt u vertellen wat u verwacht van een ICT leerling?
Ik verwacht van een ICT-leerling dat hij of zij echt voor het vak gaat. Dat hij of zij tot in de kleinste details wil begrijpen hoe iets werkt. Gemotiveerd zijn is de eerste stap in het succesvol afronden van een studie.

Waar ligt de kracht van de studenten momenteel?
De huidige lichting studenten is steeds meer opgegroeid met de technologische hulpmiddelen onder handbereik. Iedereen in Nederland heeft een pc, het overgrote deel heeft een snelle internetverbinding en een groot deel van de studenten heeft een smartphone. Het gebruik hiervan voor privé doeleinden is bijna vanzelfsprekend. Hierin schuilt een kracht, namelijk het slim inzetten van deze hulpmiddelen om te leren.

Vind u dat de leerlingen genoeg stof krijgen om een goede ICT er te worden?
Op het MBO doen we ons best om goede beginnende beroepsbeoefenaars op te leiden. Hierbij past een brede basis van ICT-kennis en vaardigheden, denk hierbij aan bijvoorbeeld het installeren desktopbesturingssystemen, het repareren van hardware, het configureren van serverbesturingssystemen, het aanleggen van netwerken en het goed functioneren op een servicedesk.

Het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden start tijdens de stage, maar gaat ver door tijdens het echte werkzame leven. Zelf ben ik van mening dat je nooit uitgeleerd bent. Zeker niet in de ICT, want de innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Gelukkig maar, want anders zou mij werk saai worden.

Naast ICT heeft het MBO ook de opdracht om talen als Nederlands en Engels goed aan te leren en vakken als Leren, loopbaan en burgerschap te geven. En in een week passen helaas maar 24 lesuren.

Dus, ja ik denk dat we als MBO binnen de eisen voldoende basis aanbrengen om een goede ICT-er te worden.

Wat vind u het leukste van het vak?
Ik vind het contact met de studenten het allerleukste van het docent-zijn. Daarnaast vind ik het een uitdaging om het onderwijs stap-voor-stap te verbeteren op het vlak van pedagogiek, didactiek en het gebruik van ICT in het leren.

Het bijhouden van technologische ontwikkelingen blijft eveneens een grote drijfveer voor mij, echter staat als docent voor mij wel op de tweede plaats. Ik blijf na jaren nog steeds warmlopen voor nieuwe technologieën, zoals de iPhone/iPad, Android, cloud-toepassingen,  et cetera. Ik wil graag alles zelf uitproberen.

Wat vind u het minst leuke van het vak?
Ik zou graag iedere student de aandacht en begeleiding willen geven die hij of zij nodig heeft, echter lukt dit niet altijd. Met steeds minder tijd, moet steeds meer gedaan worden.

Vind u dat de leerlingen genoeg op de toekomst worden voorbereid?
Een lastige vraag. Aan de ene kant ben je als student met een brede basis ICT-kennis en vaardigheid het beste voorbereid op de toekomst. Aan de andere kant zou ik nieuwe technologische mogelijkheden toch beter aan bod willen laten komen in het huidige onderwijs. Met elkaar werken met innovaties kan de motivatie voor de opleiding enorm verhogen. Door tijdgebrek, maar vooral ook door het ontbreken van financiële middelen hiervoor in het onderwijs, komen we hier veel te weinig aan toe.

Door regelmatig sprekers uit het bedrijfsleven te vragen een presentatie en demonstratie te verzorgen, proberen we een middenweg hierin te vinden.

Hoe denkt u over social networking op school?
Ik denk dat social networking een goede aanvulling kan zijn op de huidige vorm van leren in het onderwijs. Het bijhouden van een ICT-weblog bijvoorbeeld bevorderd het leren, omdat je goed moet leren verwoorden wat je gedaan hebt in een project. Maar ook het regelmatig bezoeken van ICT-weblogs (bij voorkeur via RSS) levert je een schat aan kennis op. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor social bookmarking bijvoorbeeld.

Al enige jaren ben ik serieus bezig met het zoeken naar manier om de kracht van social networking toe te passen in het onderwijs. Hier blog ik regelmatig over op mijn weblog Innovatie in ICT en Onderwijs op.

Wat me echter opvalt is dat veel studenten nog niet echt bezig zijn met het gebruik van social networking om meer en beter te leren. En zaken als Twitter gebruikt men nog maar mondjesmaat. In de prive sfeer is dit volledig anders, want allemaal gebruiken ze bijvoorbeeld Hyves.

Over de toekomst gesproken wat vind u de grootste ontwikkeling voor de toekomst?
Ik denk dat de rol van internet en technologie op het leren en school veel groter gaat worden dan we nu kunnen voorzien. Waarbij in het verleden kennis voorbehouden was aan een selectie groep mensen en exclusief door scholen onderwezen werd, is op dit moment het onderwijs gelukkig voor iedereen bereikbaar in Nederland. De exclusiviteit van scholen als overdrager van kennis en vaardigheid zal onder druk komen te staan. Op het internet is bijvoorbeeld steeds beter materiaal te vinden waarin je veel kunt leren over ICT. Zie bijvoorbeeld een site als Explania (http://www.explania.com) waar veel goede videoinstructies te vinden zijn.

Ook zie je dat beroepsgroepen steeds vaker eigen opleidingscentra starten.

De school zal zich meer en meer in pedagogische en didaktische zin zich echt moeten onderscheiden om zo zijn toegevoegde waarde te bewijzen.

Wilt u nog iets kwijt over het onderwijs in de ICT?
Als je kiest voor een opleiding in de ICT moet je echt voor het vak willen gaan. Je moet het echt leuk vinden om precies te begrijpen hoe iets werkt. In ruil voor de energie die je in je opleiding stopt, krijg je een boeiende en uitdagende baan waarin de ontwikkelingen snel gaan. En zo een baan dat je nooit gaat vervelen.

Patrick Koning, Innovatie in ICT en Onderwijs, Rosmalen
Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven en is derhalve geen weerslag van gedachten, intenties, plannen of strategieën van mijn huidige of vorige werkgevers.

 

 

Heeft u altijd al les willen geven?

Mijn moeder heeft ruim 40 jaar als docent in het basisonderwijs gewerkt, dus op een of andere manier zit het in mijn bloed. Echter, na mijn studie informatica in Nijmegen ben ik uiteindelijk pas na bijna 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven (SERC en Cap Gemini) pas het onderwijs ingerold. Ook mijn oudste zus werkt na een omzwerving in het onderwijs.

In mijn schooltijd heb ik wel bijverdiend door bijlessen Wiskunde te geven. Ook in de lessen hielp ik vaak andere leerlingen die het lastiger vonden. Ik vond dit altijd leuk om te doen. Ook in mijn werk bij het SERC en Cap Gemini ben ik altijd bezig geweest met kennis en kennisoverdracht. Als ICT-adviseur gaat het er immers om verbeteringen te implementeren bij klanten door de inzet van nieuwe technologie. Ook dan ben je met het overdragen van nieuwe kennis bezig om zo de klant inzicht te geven in het waarom en hoe van de voorgestelde verbetering.

Kunt u vertellen wat u verwacht van een ICT leerling?

Ik verwacht van een ICT-leerling dat hij of zij echt voor het vak gaat. Dat hij of zij tot in de kleinste details wil begrijpen hoe iets werkt. Gemotiveerd zijn is de eerste stap in het succesvol afronden van een studie.

Waar ligt de kracht van de studenten momenteel?

 

Vind u dat de leerlingen genoeg stof krijgen om een goede ICT er te worden?

Op het MBO doen we ons best om goede beginnende beroepsbeoefenaars op te leiden. Hierbij past een brede basis van ICT-kennis en vaardigheden. Het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden start tijdens de stage, maar gaat ver door tijdens het echte werkzame leven.

Zelf ben ik van mening dat je nooit uitgeleerd bent. Zeker niet in de ICT, want de innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Gelukkig maar, want dan zou mij werk saai worden.

Naast ICT heeft het MBO ook de opdracht om talen als Nederlands en Engels goed aan te leren en vakken als Leren, loopbaan en burgerschap te geven. En in een week passen helaas maar 24 lesuren.

Wat vind u het leukste van het vak?

Ik vind het contact met de studenten het allerleukste van het docent-zijn. Daarnaast vind ik het een uitdaging om het onderwijs stap-voor-stap te verbeteren op het vlak van pedagogiek, didaktiek en het gebruik van ICT in het leren.

Het bijhouden van technologische ontwikkelingen blijft eveneens een grote drijfveer voor mij, echter staat als docent voor mij wel op de tweede plaats. Ik blijf warmlopen voor nieuwe technologien, zoals de iPhone/iPad, Android, cloud-toepassingen, et cetera. Ik wil graag alles zelf uitproberen.

Wat vind u het minst leuke van het vak?

Ik zou graag iedere student de aandacht en begeleiding willen geven die hij of zij nodig heeft, echter lukt dit niet altijd. Met steeds minder tijd, moet steeds meer gedaan worden.

 

Vind u dat de leerlingen genoeg op de toekomst worden voorbereid?

Een lastige vraag. Aan de ene kant ben je als student met een brede basis ICT-kennis en vaardigheid het beste voorbereid op de toekomst. Aan de andere kant zou ik toch dit beter aan bod willen laten komen in het huidige onderwijs. Met elkaar werken met innovaties kan de motivatie voor de opleiding enorm verhogen. Door tijdgebrek, maar vooral ook door het ontbreken van financiele middelen hiervoor in het onderwijs, komen we hier veel te weinig aan toe.

Door regelmatig sprekers uit het bedrijfsleven te vragen een presentatie en demonstratie te verzorgen, proberen we een middenweg hierin te vinden.

Hoe denkt u over social networking op school?

Ik denk dat social networking een goede aanvulling kan zijn op de huidige vorm van leren in het onderwijs. Het bijhouden van een ICT-weblog bijvoorbeeld bevorderd het leren, omdat je goed moet leren verwoorden wat je gedaan hebt in een project. Maar ook het regelmatig bezoeken van ICT-weblogs (bij voorkeur via RSS) levert je een schat aan kennis op. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor social bookmarking bijvoorbeeld.

Al enige jaren ben ik serieus bezig met het zoeken naar manier om de kracht van social networking toe te passen in het onderwijs. Hier blog ik regelmatig over op mijn weblog Innovatie in ICT en Onderwijs op https://patrick.familiekoning.com).

Wat me echter opvalt is dat veel studenten nog niet echt bezig zijn met het gebruik van social networking om meer en beter te leren. En zaken als Twitter gebruikt men nog maar mondjesmaat. In de prive sfeer is dit volledig anders, want allemaal gebruiken ze bijvoorbeeld Hyves.

Over de toekomst gesproken wat vind u de grootste ontwikkeling voor de toekomst?

Ik denk dat de rol van internet en technologie op het leren en school veel groter gaat worden dan we nu kunnen voorzien. Waarbij in het verleden kennis voorbehouden was aan een selectie groep mensen en exclusief door scholen onderwezen werd, is op dit moment het onderwijs gelukkig voor iedereen bereikbaar in Nederland. De exclusiviteit van scholen als overdrager van kennis en vaardigheid zal onder druk komen te staan. Op het internet is bijvoorbeeld steeds beter materiaal te vinden waarin je veel kunt leren over ICT. Zie bijvoorbeeld een site als Explania (http://www.explania.com) waar veel goede videoinstructies te vinden zijn. Ook zie je dat beroepsgroepen steeds vaker eigen opleidingscentra starten. De school zal zich meer en meer in pedagogische en didaktische zin zich echt moeten onderscheiden om zo zijn toegevoegde waarde te bewijzen.

Wilt u nog iets kwijt over het onderwijs in de ICT?

Als je kiest voor een opleiding in de ICT moet je echt voor het vak willen gaan. Je moet het echt leuk vinden om precies te begrijpen hoe iets werkt. In ruil voor de energie die je in je opleiding stopt, krijg je een boeiende en uitdagende baan waarin de ontwikkelingen snel gaan. En zo een baan dat je nooit gaat vervelen.