De visie van Microsoft op leren!

20110401-101711.jpgVandaag heb ik het genoegen om het School Technology Innovation Centre (STIC met hashtag #STIC1 op Twitter) van Microsoft te bezoeken samen met 17 collega’s uit het MBO-veld uit Nederland.

Microsoft heeft een interessant programma bedacht met aandacht voor de visie van Microsoft op Leren en Onderwijzen, een rondleiding om in aanraking te komen met de nieuwste snufjes, het Microsoft IT Academy programma en aandacht voor het nieuwe werken.

De sessie met aandacht voor de visie op leren start met een video door Simon Sinek van TED. In deze video geeft Sinek aan dat een bedrijf als Apple communiceert vanuit de why? Oftewel: Waarom doet een bedrijf de dingen? Wat zijn de achterliggende normen en waarden? om van daaruit het how? en de what? te communiceren. Dit is de rede waarom Apple zo succesvol is op dit moment.

Bedrijven als Samsung of Dell maken technisch soortgelijke producten, echter zijn minder succesvol omdat ze vooral communiceren what? ze leveren en how? je er gebruik van kunt maken. Mensen binden zich aan het why? en niet aan het what? en het how?

Waarom start de presentator met deze video?

Voor mij is de vraag niet helemaal helder beantwoord. Ik denk dat Microsoft ook wil graag communiceren via het why? Ik heb echter niet het gevoel dat ze dat op dit moment doen. Mogelijk dat Microsoft zich beseft dat dat de enige manier is om op termijn de groei voort te kunnen zetten?

Aan de hand van het filmpje poogt de spreker de visie van Microsoft voor het voetlicht te brengen. Wat is het why? van Microsoft?

Microsoft wil bijdragen aan de oplossing van de huidige wereldproblemen (bijvoorbeeld de enorme groei van de wereldbevolking, milieuproblematiek en voedselschaarste) door het aanwezige talent via onderwijs te ontwikkelen en mensen met elkaar te verbinden. De oplossingen voor de wereldproblematiek zit hem namelijk in de visie van Microsoft in het bundelen van de krachten van de mensheid. Microsoft wil door te investeren in productontwikkeling hiermee een bijdrage leveren.

Vervolgens start de spreker met de centrale vraag: Hoe is het leren begonnen? Hij gaat ver terug in de tijd en geeft aan dat via story telling in het verleden kennis overgedragen werd. Mensen ontmoeten elkaar en vertellen verhalen door waarin bijvoorbeeld de kennis over het vangen van een leeuw overgedragen wordt. Story telling is gebleven, echter is dit geïnstitutionaliseerd in scholen met docenten en klaslokalen.

De mogelijkheden van de technologie bedreigt het onderwijs enerzijds, en geeft uitdagingen anderzijds. Door de technologie wordt het alleenrecht (of is het macht?) op kennisoverdracht door scholen doorbroken. Via internet en social media is voor iedereen kennis makkelijk toegankelijk op het moment dat het nodig is. De uitdaging voor het onderwijs zit hem in het leren begrijpen van het nut van de mogelijkheden van de technologie en dit in te passen in het onderwijs.

Microsoft ziet de volgende pijlers van het toekomstige onderwijs:

  • Anyplace
  • Anywhere
  • Any Content
  • Any Tool
  • Any Person
  • Any Device

Microsoft heeft hun visie op onderwijs vastgelegd in het document de 7-sprong. Het document zal aan de groep ter beschikking gesteld worden.

De presentatie eindigt met een discussie over de toekomst van het onderwijs. Deze discussie wordt voortgezet tijdens de koffie/thee. Hoe ziet het publiek de uitdagingen van het onderwijs? Aan de ene kant wordt de onervarenheid met het gebruik van nieuwe technologie genoemd. Docenten moeten getraind worden in het gebruik van deze nieuwe technologie. Aan de andere kant wordt de noodzakelijkheid van de verandering van het zijn van de docent genoemd. Op dit moment hangt het zijn van de docent aan zijn expertrol. Echter is de expertrol niet houdbaar op termijn. De docent zal het zijn moeten halen uit zijn pedagogiek en didactiek kennis en ervaring. Een docent kan niet meer expert zijn in zijn vak, want studenten zijn hem mogelijk voor of ontwikkelingen gaan te snel. De docent zal boeiende leerervaringen moeten creëren en samen met zijn studenten op onderzoek gaan. Hij creëert een veilige leeromgeving en zorgt dat de energie op de juiste zaken gericht wordt, bijvoorbeeld door het stellen van de juiste vragen. Geconcludeerd wordt dat er wat dat betreft weinig veranderd is, want vroeger had je ook docenten die met de leerlingen eropuit trok in de natuurlijk om samen de natuur te ontdekken. De technologie maakt echter veel meer en boeiende leerervaringen mogelijk.