Student vindt zichzelf mediawijs. De resultaten vertellen echter iets anders!

Afgelopen januari stond voor de eerste jaars studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT een week (voor de derde keer alweer) in het teken van Mediawijsheid & Web 2.0.

Na drie jaar had ik de hoop dat de kwaliteit van de uitwerkingen beter zouden moeten worden, doordat de kinderziektes zo langzamerhand uit de opdrachten zijn gehaald, echter is mijn hoop niet uitgekomen. Ik vind dat de kwaliteit van de uitwerkingen in veel gevallen erg mager is.

Wat zouden mogelijke algemene oorzaken kunnen zijn:

1) Studenten hebben over het algemeen het gevoel dat ze al erg mediawijs zijn, terwijl uit de uitwerking van de opdrachten het tegengestelde blijkt. Dit heeft, denk ik, invloed op de motivatie en de mate waarin men echt diepgaand het onderwerp wil beheersen. Wie herkent dit?

  2) Het lijkt dat een deel van de studenten alleen de antwoordformulieren opent en van hieruit direct de vragen gaat beantwoorden. Dit terwijl in de studietaak zelf een stuk uitleg en instructie staat. In veel gevallen merk ik dat antwoorden die direct uit een videoinstructie te halen zijn niet gegeven worden. Hierdoor mist men essentiële informatie.

  3) Door de timing in het schooljaar was het dit jaar niet mogelijk om een kick-off en ondersteunende lessen te verzorgen doordat een groot deel van de bemensing ingezet werd voor het afnemen van Proeves van Bekwaamheid. Mogelijk mist hierdoor een motivatiefactor? Een enthousiaste docent die ze stuurt.

   4) Mogelijk wordt er te veel zelfstandigheid verwacht bij het maken van de opdrachten. De opzet is meestal door een video en gerichte vragen het laten ontdekken van bijvoorbeeld de voordelen van RSS, en vervolgens via een duidelijke einddoelen de student te laten ervaren hoe Google Reader werkt. Een stap-voor-stap instructie ontbreekt. Mogelijk is dit (nog) een brug te ver? Of is het gebrek aan motivatie? Zie ook mijn opmerkingen verder op in deze post.

   Naast een teleurgesteld gevoel, zijn er ook zaken dit dit jaar beter gingen.

   De treeoctopus werd minder geloofd. Mogelijk doordat in de opdracht exact gevraagd werd om via de site van Webdetective de site te scoren op betrouwbaarheid. Ook het laten maken van een screenshot van het Webdetective certifcaat waarbij een voldoende aangetoond moest worden, maakt dat alle studenten de cursus gevolg hebben. Mogelijk dat hierdoor secuurder gekeken is naar de site van de treeoctopus.

   Andere zaken die me opvielen is dat https: niet als echt belangrijk wordt ervaren. Het belang van goede wachtwoorden wordt wel duidelijk onderkend, zoals een van de studenten blogt:

   Ik leer nu wel veel dingen. Zoals dat je, je computer goed kan beveiligen met een goed wachtwoord. Ik wist wel dat, dat kon natuurlijk. Alleen nu weet ik ook hoe je bijvoorbeeld een goed wachtwoord samensteld.

   Bloggen blijft iets dat onze studenten niet graag doen of als nuttig ervaren. Dit terwijl de opdracht zeer scherp gesteld is dit jaar door een aantal posts te verplichten met duidelijke reflectievragen die beantwoord moeten worden. Veel studenten komen niet verder dan het aanmaken van een blog en in veel gevallen maar 1 post. Ook valt op dat de mate waarin echt gereflecteerd wordt minimaal is.

   Bij zoeken naar informatie wordt over het algemeen alleen naar websites gezocht, terwijl in veel gevallen een video meer voor de hand liggend is. Bijzonder want youtube wordt er veel gebruikt om videoclips te zoeken en te bekijken/luisteren, maar het toepassen van video’s in de beroepscontext is niet zo voor de hand liggend voor de studenten.

   Verder gaf een student in zijn weblog een mooie inkijk in de belevingswereld van onze studenten. De student in dit geval is zeer gemotiveerd om een goede ICT-er te worden, werkt hard en levert alles in, en behaald erg goede cijfers. Toch geeft hij in zijn blog aan dat hij op school regelmatig gamed met zijn vrienden. Tegelijkertijd zijn er posts die hij ’s avonds laat gemaakt heeft, en geeft hij aan dat hij een aantal opdrachten op zondag gedaan heeft, omdat hij niet met zijn vrienden kon afspreken. Een mooie inkijk in de keuzes die een zeer gemotiveerde en goede student maakt.

   Een tweede student geeft in zijn blog aan dat hij het erg lastig vindt om zelfstandig zaken uit te zoeken:

   Het is moelijk als je voor het eerst iets moet gaan doen zonder uitleg of duidelijkheid. Alles moet je zelf uitzoeken hoe het moet. Je word alleen gezegt dat je het moet doen. Alles ging mis je moest alles zoeken. Ik heb zoveelmogelijk dingen geprobeerd maar de meeste dingen die je moest doen kon ik niet vinden en doen.

   Eveneens een mooie inkijk in wat studenten wel/niet kunnen? of willen? Het gebruiken van een videoinstructie om bijvoorbeeld de essentie van RSS te doorgronden, de verwijzing naar Google Reader, en een aantal duidelijke einddoelen stellen, bijvoorbeeld het abonneren op tien ICT-bronnen en het indelen in categorieën, is blijkbaar te lastig, aldus bovenstaande student. Ik twijfel hier sterk wat wat is? Is het gebrek aan motivatie en met korte slagen snel thuis willen zijn? Of is het echt oprecht niet zelfstandig zaken kunnen ontdekken?

   Het blijft erg belangrijk om mediawijsheid & web 2.0 aan te bieden aan onze studenten. Het poogt immers een fundament voor zelfstandiger leren nu, maar ook later als men werkt, te leggen. Toch, ervaren studenten de echte noodzaak hiervoor zeer beperkt. Een mooie paradox om te tackelen.