Wat is beter conceptmappen of zelftesten?

Onder het kopje: “Wat is beter conceptmappen of zelftesten?” van het blad Onderwijs Innovatie van de OU wordt een bijzonder onderzoek aangehaald. Veel onderwijsdeskundigen zijn ervan overtuigd dat actief en elaboratief leren het meest effectief is, echter blijkt uit het onderzoek dat de overhoor- of zelftest methode effectiever is dan alle andere methoden, zoals bijvoorbeeld het maken van conceptmappen:

Uit recent onderzoek van Jeffrey Karpicke en Janell Blunt naar effecten van verschillende studiemethoden blijkt dat de overhoor- of zelftestmethode veel effectiever is dan alle andere methoden.

Een interessante uitkomst, want de overhoor- of zelftestmethode is geen elaboratieve manier van leren:

Deze methode is echter geen elaboratieve manier van kennisverwerken. Bij de zelftestmethode oefent de student de lesstof door deze eerst te lezen en vervolgens uit het hoofd terug te halen. Studenten kunnen zichzelf testen of zich door iemand anders laten overhoren. De zelftestmethode wordt al veel gebruikt, maar dat deze methode zo effectief is, was niet eerder bekend. Bij elaboratief leren wordt er betekenis gegeven aan de lesstof door voorkennis te activeren en de lesstof georganiseerd en in context te leren. Nieuwe informatie wordt op deze manier goed in het (lange termijn) geheugen opgeslagen en kan ook weer gemakkelijk uit het (lange termijn) geheugen opgehaald worden. Een voorbeeld van zo’n elaboratieve manier van leren is het maken van een conceptmap.

Zoals onder het kopje: “Wat is beter conceptmappen of zelftesten? II” te lezen is, zijn er een aantal opmerkingen te plaatsen bij het onderzoek. Toch blijft de uitkomst opmerkelijk.

Zeker omdat ik komende donderdag start ik met het verzorgen van de training: “2010 Leerprocessen verbeteren met theorie van Marzano“. Robert Marzano is een aanhanger van actief en elaboratief leren en benoemd in zijn boek: “Leren in 5 dimensies” een groot aantal visualisatie werkvormen, waaronder een conceptmap, om kennis beter te laten onthouden. Het boek is werkelijk een pareltje door enerzijds de eenvoud van de metafoor waarin hij werkt: de 5 dimensies en anderzijds door het groot aantal werkvormen die hij presenteert. Ook is het duidelijke verschil in hoe je kennis of vaardigheid aanleert een mooi inzicht dat hij in zijn boek presenteert.

Ik ben erg benieuwd hoe Robert Marzano zelf aankijkt tegen het onderzoek: “Wat is beter conceptmappen of zelftesten?”.