Hoe krijg ik leerlingen naar een productievere leerstrategie?! – wat is jouw ervaring?

Enige tijd geleden las ik ergens een onderzoek over motivatiestrategieën. Ik kan me absoluut de bron niet meer herinneren of terughalen, toch is de hoofdlijn van het artikel met scherp bijgebleven.

In het artikel worden drie motivatie strategieën onderkend: 1. willen begrijpen – een ander woord hiervoor is Mastery Learning, de student is gemotiveerd om alles echt te doorgronden, 2. de beste willen zijn – de student wil het hoogste cijfer halen (Champion) en vergelijkt zijn cijfer met die van anderen, en 3. met minimale inspanning een 6 – met minimale tijdsinvestering een minimale voldoende (onze 6-jes cultuur).

In gesprekken met studenten gebruik ik dit model vaak om ze bewust te maken van de keuze die ze maken, toch blijf ik te veel studenten bij de start van de opleiding voor strategie nummer 3 kiezen. In het begin gaat het nog redelijk goed, maar naarmate de stof lastiger wordt zakken de cijfers. Aan het eind van het jaar mist men te veel basis en moet men het eerste leerjaar overdoen. Wie herkent dit?

In de huidige vorm van onderwijs aan de ICT-Academie zijn we de afgelopen jaren van projecten van 10 weken met een eindbeoordeling overgestapt naar projecten van 3 tot 4 weken met aan het eind een project van 8 weken met een eindbeoordeling. Dit om vaker te meten en zo meer prikkels om te presteren in te bouwen. En tevens de studenten te leren om stap-voor-stap met grotere projecten om te leren gaan. Dit werkt deels, maar toch blijven studenten de eerste week tijd verspillen om zo uiteindelijk tijdgebrek te krijgen. De strategie die we dit jaar geprobeerd hebben, is om de kortere projecten op te delen in een oefen deel en een eindopdracht. De eindopdracht krijgen ze pas aan het eind. Ze moeten dan zelfstandig zonder hulp van de docent het geoefende laten zien in de eindopdracht. Ook in deze aanpak zie je dat een aantal studenten de oefenperiode overslaan. Sommige vragen zelfs: “Meneer wanneer begint het echte project?”. Natuurlijk wordt ik dan altijd een beetje gespeeld boos en vertel ik ze hoe de aanpak zou moeten zijn. Ze begrijpen dit volledig, maar toch blijft een deel het oefendeel overslaan.

In Leren met je mobiel van Kennisnet las ik in hoofdstuk 4.2 een nadeel van het leren met een mobiel: “Een ander nadeel, dat de logfunctie van de mobiel aan het licht bracht, was dat sommige leerlingen in Blijdorp veelal een tria-and-error-strategie toepasten. Ze sloegen de video met uitleg over en probeerden het antwoord te raden. Na twee foute antwoorden werden ze teruggestuurd naar de video, maar dan probeerden ze een ander antwoord, net zo lang tot ze genoeg antwoorden hadden om naar het volgende dier te mogen. Er moet is bedacht worden om deze minder productieve strategie te ontmoedigen”.

Ook in bovenstaande onderzoek zie je een soortgelijke niet productieve strategie die studenten bewandelen terug. Althans, vanuit het oogpunt van leren is de strategie niet productief. Vanuit het oogpunt van de student mogelijk wel, want in zo min mogelijk tijd heb je de goede antwoorden.

De vraag die voor mij steeds meer richting krijgt naar antwoorden, blijft nog steeds door mijn hoofd spelen: `Hoe krijg ik leerlingen naar een productievere leerstrategie?”. Wie helpt mij?