“Help, een homo in de klas” documentaire over aanpak om homosexualiteit bespreekbaar te maken op school

Het mooie van vakantie is dat je een aantal geparkeerde mogelijk interessante krantenartikelen, blogposts of bijvoorbeeld tv-documentaires kunt bekijken. Zo heb ik vandaag de documentaire “Help een home in de klas” van 13 december van omroep Human bekeken.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In deze documentaire een mooie kijk op hoe het COC in gesprek gaat met jongeren op zowel het voortgezet onderwijs als het MBO over homoseksualiteit. De documentaire werd alsvolgt aangekondigd:

Als COC-voorlichter Claudia van Deudekom in haar omgeving vertelt dat ze voorlichting over homoseksualiteit geeft aan jongeren op middelbare scholen ontlokt dat de meest uiteenlopende reacties. Van ‘ is dat nou nog wel nodig?’ tot ‘is dat niet gevaarlijk met al die allochtonen in de klas?

Graag wilde ze deze voorlichtingslessen laten filmen, om zo te laten zien wat er in de klassen speelt. Samen met regisseur Doesjka van Hoogdalem volgde ze een jaar lang een aantal voorlichters in hun rondgang langs de scholen in de regio Amsterdam. Thema’s als seksualiteit, geloof , vooroordelen en discriminatie komen onverschrokken aan bod. De soms onthutsende dan weer ontroerende reacties van de scholieren geven een realistisch en goudeerlijk beeld over hoe jongeren anno 2010 denken over homoseksualiteit en maken duidelijk dat het geven van voorlichting inderdaad nog broodnodig is!

Op het eind van de documentaire verwoorden twee leerlingen de kracht van de aanpak volgens mij glashelder. In plaats van te vertellen wordt met elkaar van gedachten gewisseld over het onderwerp EN doordat de voorlichters zelf homoseksueel zijn, kan men van binnenuit vertellen wat men ervaart. Oftewel: neem de leerling serieus en wees authentiek.

De documentaire kent ook een blog.