Onderwijzers maken te weinig gebruik van ICT?!

Vorige week publiceerde de Computable een artikel waarin Stichting Kennisnet stelt dat onderwijzers tijdens de les te weinig gebruik maken van ict.

Vanuit mijn rol in het Expertpanel ben ik gevraagd om mijn mening te geven op basis van twee vragen: 1. Klopt het dat ict weinig gebruikt wordt in het onderwijs? en 2. Wat moeten ict’ers en de overheid doen om het ict-gebruik te bevorderen?

Ik denk dat er grote verschillen zijn in het gebruik van ICT in het onderwijs. De ene docent of docententeam gaat voortvarend aan de slag. De andere niet of nauwelijks. Ik denk dat twee factoren hierop van invloed zijn:

  1. De visie van de organisatie – zonder duidelijke en diepgaande visie waarin beschreven is wat de school wil bereiken op pedagogisch didactisch en ICT-vlak, waarom ze dat willen bereiken en hoe ze dat gaan bereiken, is het gebruik te sterk afhankelijk van individuele initiatieven. Vaak worden deze niet of beperkt gedragen door collega’s.
  2. De cultuur binnen een opleiding – bij technische opleidingen gaat de adoptie van ICT over het algemeen sneller dan bij niet-technische opleidingen.

Belangrijk is verder te kijken naar wat men dan precies inzet. Gebruikt men een pc om in Word opdrachten te laten uitwerken door studenten? Of heeft men uitdagende opdrachten gemaakt waarbij studenten zelfstandig met gebruik van web 2.0 toepassingen op zoek moet gaan naar kenis? Gebruikt de docent alleen Powerpoint, of bijvoorbeeld ook toepassingen voor mindmappen om structuur te bieden, quizes om voorkennis te activeren, etc.?

Ik denk dat de start van meer gebruik begint bij het in contact brengen van docenten met ICT. Men moet enthousiast worden. De beschikbaarheid van een laptop voor iedere docent, goede netwerk faciliteiten (op school en thuis) en mogelijkheden om ook thuis te werken (via webmail, elektronische leeromgeving en portaal) zijn de basis.

Tevens zal er binnen de school een duidelijke visie op het gebruik van ICT moeten zijn: wat wil men bereiken op pedagogisch, didactisch en ICT-vlak. Deze visie moet met enthousiasme uitgedragen worden door een aantal champions die sprekende voorbeelden uitwerken, voldoende ondersteuning bieden om zo stap-voor-stap het gebruik van ICT bij collega’s te promoten, te vergroten en te verbeteren.

Verder is de beschikbaarheid van goed digitaal en eigentijds lesmateriaal voor veel vakken/opleidingen niet of nauwelijks beschikbaar. Veel uitgevers richten zich op de grote getallen om voldoende winst te maken. Voor veel opleidingen uit het MBO zijn er te weinig studenten om aantrekkelijk te zijn voor uitgevers. Dat betekent dat het ontwikkelen van digitaal materiaal bij de docenten komt te liggen. En zo ontstaat er een patstelling.

[ad#reclame]