Vier in balans

Op de weblog van Wilfred Rubens (@wrubens) bekeek ik de video van het rapport Vier in Balans over het gebruik van ICT in de Onderwijs van Kennisnet.

Een video met een aantal duidelijke boodschappen:

75% van de docenten gebruiken ICT in de les. Het gebruik van ICT in de les groeit met 2% per jaar. Door het gebruik van ICT leveren studenten betere prestaties, ontstaat er efficiënter onderwijs en verhoogt de veranderingsgezindheid van docenten.

Om bovenstaande succes te behalen is er een duidelijke visie nodig op het gebruik van ICT in het onderwijs, moeten docenten deskundig zijn, moet er een goede ICT-infrastructuur zijn en moet het lesmateriaal aansluiten bij de huidige praktijk van onderwijs in de school.

Uit cijfers blijkt dat op slechts 6 van de 10 scholen een duidelijke visie heeft op het gebruik van ICT in het onderwijs. Docenten missen deze visie samen met duidelijke afspraken over het gebruik. Meer dan 50% van de docenten heeft hier behoefte aan, en is men door het ontbreken minder gemotiveerd om de deskundigheid op te krikken of ICT in de zetten in de klas.

In het MBO is 1/3 van het lesmateriaal digitaal, echter sluit de vraag niet aan bij het aanbod. Een van de problemen die ik al eerder heb aangekaart o.a. in het panelgesprek tijdens het CvI Congres in 2010.