iPad heeft gunstige effecten op kinderen met autisme

Landelijk netwerk autisme

Landelijk netwerk autisme

Via de website van het landelijk netwerk autisme werd ik geattendeerd op een artikel op iPad Planet over het gebruik van de iPad bij autistische kinderen.

Interessant om te lezen en de argumentatie over het waarom van de iPad bij autisme is goed te vatten: alles bij elkaar op 1 apparaat met mogelijkheden om je eigen planning (agenda en taken) bij te houden, duidelijke incoontjes en mogelijkheden om alles te sorteren in mapjes.