Hoofdlijnen ADDIE-model voor het ontwikkelen van leerarrangementen

Een van de blokken van de Leergang TEL ging over het ADDIE-model en het leren toepassen hiervan. In eerdere blogposts heb ik hier in stukjes bij stil gestaan, echter the big picture heb ik nog niet geschetst.

ADDIE-model

ADDIE-model

Het ADDIE-model beschrijft vijf fasen om van een idee voor een leerarrangement tot een invoering in het klaslokaal te komen: 1. analysis, 2. design, 3. develop, 4. implement en evaluate. Oftewel: van een grondige analyse via een ontwerp naar het ontwikkelen van het leerarrangement en uiteindelijk het implementeren van het arrangement in de klas. Tijdens elke fase wordt geëvalueerd.

Analyze
In deze fase gaat het erom om vooraf goed na te denken. Een goede analyse voorkomt een hoop problemen later. In de analyse fase richt je je op de volgende onderdelen:

 • het doel van de cursus (welke leerdoelen streef je na)
 • de doelgroep (wat zijn hun kenmerken)
 • de inhoud (over welke inhoud beschik je al)
 • de omgeving (ondersteuning door management, blended of stand alone, verplicht of vrijblijvend)
 • de middelen die ter beschikking staan (tijd, budget, tijdsinvestering)

Design
In de ontwerp fase gaat het erom de structuur van de leerinhouden in het leerarrangement een logische plek te geven, grote leerinhouden op te splitsen in kleinere leerinhouden en te bepalen welke mogelijkheden (tekst, beelden, animaties, interacties en oefeningen) ingezet worden.

Een advies is om je te beperken tot maximaal 3 niveaus diep om het overzicht te bewaren voor de student.

Development
Tijdens de development wordt het ontwerp gerealiseerd. De volgende aandachtspunten zijn van belang:

 • ga van globaal naar synthetisch– vertel eerst wat er gaat komen (globaal), werk dan de elementen uit (analytisch) en breng op het einde alles bij elkaar (synthetisch).
 • bekijk per leerinhoud welke tool het meest geschikt is. Denk hierbij aan Wikiwijs, eXe Learning, Google sites, content corner, et cetera. te gebruiken.
 • denk na over de didactische ordening op basis van een taxonomie, bijvoorbeeld van Bloom of Churches.
 • gebruik de vier niveaus om te bepalen hoeveel inhoudelijke en didactische context toegevoegd moet worden:
  • N1 – fragment
  • N2 – informatieobject of toets
  • N3 – leereenheid
  • N4 – module of cursus dat leidt tot een certiticaat
 • kies voor expository (theorie aanleveren) of inquisitory (zelf theoretische regels ontdekken) leren. Inquisitory leren levert het meeste op.

Implementation
In deze fase wordt het leerarrangement ingezet in de klas. Om dit goed te doen moet er een projectplan gemaakt worden waarin nagedacht wordt over hoe rollen we het leerarrangement uit (CD’s, ELO, etc.), wie moet ik allemaal informeren en aanhaken (andere docenten, beheerder, etc.), hoe richt ik de ondersteuning (coaching) in tijdens het traject, etc.

Evaluation
In deze fase wordt het leerarrangement zowel inhoudelijk (inhoudelijk, taalkundig, grafisch, interface, technologisch, leerkwaliteit, didactiek en match met de doelgroep) als vanuit het oog van leeropbrengst geëvalueerd.

Bij leeropbrengst kun je gebruik maken van Kirkpatrick’s levels of evalation waarbij je poogt om op vier niveaus opbrengst vast te stellen: reactie – is de cursist tevreden?, leren – heeft de cursist iets geleerd?, gedrag – is het gedrag aantoonbaar veranderd? en resultaat – wat zijn de meetbare resultaten?

Met dank aan Saskia van Gils (@saskiavangils) en Marjolein van Heemskerk voor hun samenvatting van het ADDIE-model, waarvan ik onderdelen hier gebruikt heb.

[ad#reclame]