Perspectief op werken en leren in de ICT

Perspectief op werken en leren

Perspectief op werken en leren

Van mijn directeur kreeg ik afgelopen vrijdag de ECABO publicatie: “Perspectief op werken leren” uit 2010.

In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de vraag op de arbeidsmarkt, het aanbod op de arbeidsmarkt, de perspectieven op de arbeidsmarkt en de perspectieven op een parktijkleerplaats.

De publicatie schetst een beeld in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. In deze blogpost ga ik in op de ICT.

Op dit moment is er geen evenwicht in vraag en aanbod van personeel. In bepaalde richtingen komen werkgevers moeilijk aan bod aan personeel. En andersom kunnen leerlingen het lastig hebben om een geschikte leerwerkplaats te vinden of een baan na hun diploma.

De huidige economische crisis maakt het voor MBO-ers er niet makkelijker op. In 2009 ontstonden er 30% minder vacatures voor ECABO-beroepen dan het jaar daarvoor. Voor de vacatures melden zich uiteraard wel meer gegadigden. Er is weinig meer te merken van de krapte in bepaalde sectoren van een paar jaar geleden.

Over de totale periode 2009-2014 is er sprake van een lichte negatieve werkgelegenheidsontwikkeling. Maar vanaf dit jaar zal het aantal nieuwe vacatures gaan stijgen, omdat  een grote grijze golf van werknemers met pensioen gaat de komende jaren. Vanaf 2014 overstijgt de vraag het aanbod met ongeveer 2%. Voor werkgevers betekent dit dat men nu (in tijden van overschot en economisch zwaar weer) al moet nadenken over de toekomst.

In het rijtje kansrijke beroepen voor leerlingen staan de niveau 4 opleidingen van de ICT-Academie: ICT-Beheerder, Applicatieontwikkelaar en netwerkbeheerder. Voor de opleidingen Applicatieontwikkelaar en netwerkbeheerder zullen werkgevers het zelfs lastig krijgen om voldoende personeel te vinden.

In het rijtje knelpunt-opleidingen staan de opleidingen van niveau 2 en 3: Medeweker ICT en Medewerker Beheer ICT.

Advies aan scholen voor de opleidingen van niveau 2 en 3 is om leerlingen via goede voorlichting te leiden naar beroepen waar het bedrijfsleven meer behoefte aan heeft. Het voorlichten van de toekomstige kansen op een baan is belangrijk. Een ander effect is dat studenten vaker doorleren voor een opleiding op een hoger niveau.