Sessie 3.2 – Conclusie kwantitatief onderzoek

Zoals ik in een eerdere blogpost al had aangegeven, moet er in de Leergang Technology Enhanced Learning van het Koning Willem I College zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan worden. In deze blogpost een uitwerking van het kwantitatief onderzoek (zie hier de Onderzoeksopzet). De vragen, die ik verwerkt had in Google Docs, zijn door 27 van de ongeveer 70 studenten ingevuld.

Wat zijn de voor- en nadelen die studenten ervaren? & Met welke manier van werken ervaart de student de meeste leerwinst?

Om een duidelijk beeld te krijgen van de voor- en nadelen heb ik specifiek doorgevraagd op de nieuwe onderdelen die in het eXe Learning materiaal aanwezig is, en niet in het pdf-materiaal. De volgende inzichten levert dit op per onderdeel:

 • zelfinschatter (begin) – met deze eerste studietaak heb ik gepoogd om de studenten vooraf inzicht te geven in de onderwerpen die aan bod komen in het project. Dit met als doel om ze bewust te maken en zo gemotiveerd om aan serieus en snel aan de slag te gaan.
  • 86% vindt dat men een goed beeld gekregen heeft van de benodigde kennis binnen het project.
  • 67% heeft op basis hiervan goed kunnen inschatten wat men al wel/niet weet.
  • 69% heeft een goed beeld gekregen van de hoeveelheid werk in het project.
  • 71% geeft aan hierdoor gemotiveerder aan de slag te zijn gegaan.
  • 77% geeft aan dat men het project hierdoor leuk is gaan vinden.
  • 61% geeft aan dat men zo de projecttijd beter benut heeft.
  • 78% vindt dat men door de zelfinschatter (begin) meer heeft geleerd.
   Door de zelfinschatter (begin) LEER ik meer in het project.
   Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
   1 –
   Helemaal mee oneens
   3 11%
   2 3 11%
   3 8 30%
   4 10 37%
   5 –
   Helemaal mee eens
   3 11%

   Inzicht 1: de zelfinschatter (begin) in eXe Learning levert een duidelijk voordeel op ten opzichte van het pdf-materiaal.

 • Voorkennis activeren – met deze tweede studietaak is gepoogd om echte voorkennis te meten aan de hand van een aantal inhoudelijke meeerkeuze vragen. Dit omdat het project in eXe Learning voortbouwt op de eerdere projecten. Mocht een student een verkeerd antwoord geven, dan wordt verwezen naar bronnen om de benodigde voorkennis alsnog bij te spijkeren.
  • 82% heeft door de studietaak een goed beeld gekregen van de benodigde voorkennis.
  • 82% heeft een goed beeld gekregen van zijn aanwezige voorkennis.
  • 81% heeft de voorkennis die miste alsnog opgedaan via de verwijzingen in de studietaak.
  • 91% vindt de hyperlinks naar de benodigde voorkennis prettig.
  • 93% geeft aan meer te leren door deze hyperlinks.
  • 81% geeft aan meer zelfvertrouwen in een goede afloop van het project gekregen te hebben.
  • 81% geeft aan meer geleerd te hebben door deze studietaak.
   Door de studietaak LEER ik meer in het project.
   Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
   1 –
   Helemaal mee oneens
   1 4%
   2 4 15%
   3 3 11%
   4 13 48%
   5 –
   Helemaal mee eens
   6 22%

   Inzicht 2: het voorkennis activeren in eXe Learning levert een duidelijk voordeel op ten opzichte van het pdf-materiaal.

 • Zelfinschatter (eind) – aan het einde wordt de student gevraagd om zichzelf nogmaals op de onderwerpen die aan bod geweest zijn te scoren. Dit om zo inzicht te geven in het leerprestatie van de student.
  • 77% geeft aan een goed beeld gekregen te hebben van wat ze wel/niet geleerd hebben in het project.
  • 78% geeft aan sommige studietaken opnieuw gedaan te hebben op basis van het inzicht.
  • 78% geeft aan in te kunnen schatten of hij de eindopdracht goed kan uitvoeren.
  • 62% geeft aan meer zelfvertrouwen gekregen te hebben.
  • 82% geeft aan in te kunnen schatten of men de proeve van bekwaamheid gaat halen of niet.
  • 71% geeft aan meer geleerd te hebben door de zelfinschatter (eind).
   Door de zelfinschatter (eind) LEER ik meer in het project.
   Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
   1 –
   Helemaal mee oneens
   3 11%
   2 5 19%
   3 5 19%
   4 11 41%
   5 –
   Helemaal mee eens
   3 11%

   Inzicht 3: de zelfinschatter (eind) in eXe Learning levert een duidelijk voordeel op ten opzichte van het pdf-materiaal.

 • In het project is naast tekst en tekst met plaatjes vooral video ingezet om vaardigheden te leren. Om inzicht te krijgen in de voorkeur van de studenten zijn hier een aantal vragen over gesteld.
  • Zoals te verwachten geven de studenten de voorkeur voor TV (89%) of Youtube (89%), boven stripboeken (60%) en boeken (30%) in hun vrije tijd.
  • Als gevraagd wordt naar waar men het liefste van leert, dan is dit in lijn met bovenstaande voorkeur: video (92%), tekst met plaatjes (89%) en tekst (70%).
  • Hetzelfde geldt als je vraagt waar men het meeste van leert: video (100%), tekst met plaatjes (89%) en tekst (70%).
   Ik LEER het meeste van video.
   Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
   1 –
   Helemaal mee oneens
   0 0%
   2 0 0%
   3 8 30%
   4 10 37%
   5 –
   Helemaal mee eens
   9 33%
  • Studenten vinden het gebruik van video prettig (92%), leren meer door video (92%), en leren sneller door het gebruik van video (93%).Inzicht 4: Het gebruik van video heeft een zeer grote meerwaarde in het project met eXe Learning ten opzichte van het pdf-materiaal.

  • Studenten geven aan het embedden van video´s in het lesmateriaal prettiger (93%) te vinden dan hyperlinks naar de video´s bijvoorbeeld op YouTube. Tevens is 92% hierdoor minder afgeleid doordat ze andere interessante video´s tegenkomen. 96% geeft aan dat door embedden van video´s ze meer leren.Inzicht 5: Video kan het beste embedden worden aangeboden met name doordat studenten hierdoor minder snel afgeleid worden van het lesmateriaal.

  • Als gekeken wordt naar de manier waarop video gemaakt kan worden, dan hebben de studenten een voorkeur voor gesproken uitleg (96%) met tekst in beeld (89%). Over het gebruik van achtergrondmuziek is met het niet eens: slechts 52% vindt dit prettig. Als gekeken wordt hoe men vindt het meeste te leren dan zijn ook hier gesproken uitleg (89%) en tekst in beeld (93%) het meest favoriet. Opvallend is dat men iets meer leert van tekst in beeld, dan van gesproken tekst, terwijl men gesproken tekst juist prettiger vindt.Inzicht 6: Studenten hebben de voorkeur en leren het meeste van gesproken tekst en tekst in beeld in video´s.
 • Het lesmateriaal in eXe Learning wordt in blokjes met hyperlinks aangeboden, terwijl het pdf-lesmateriaal als 1 lange tekst met plaatjes aangeboden wordt. Natuurlijk is het in hoofdstukken ingedeeld, maar kan men niet hyperlinken door de tekst.
  • 93% van de studenten vindt het prettig om door te kunnen klikken naar achtergrondmateriaal bijvoorbeeld in Wikipedia.
  • 96% vindt het prettig dat het lesmateriaal in blokjes is opgesplitst.
  • 89% vindt het prettig dat direct naar de benodigde software kan doorklikken.
  • 93% geeft aan meer te leren door door te kunnen klikken naar achtergrondinformatie.
  • 85% geeft aan meer te leren doordat het lesmateriaal in blokjes is opgesplitst.
   Ik LEER MEER als een onderwerp opgesplitst is in kleine blokjes die onderling via hyperlinks verbonden zijn.
   Helemaal mee oneens Helemaal mee eens
   1 –
   Helemaal mee oneens
   0 0%
   2 4 15%
   3 6 22%
   4 15 56%
   5 –
   Helemaal mee eens
   2 7%
  • 89% geeft aan meer te leren doordat men door kan klikken naar de benodigde software.Inzicht 7: Studenten vinden het prettig en leren meer door lesmateriaal in kleine blokjes op te splitsen.

 • Als gekeken wordt naar het lezen van beeldscherm of van papier dan zijn hier eveneens een aantal duidelijke inzichten te vinden. In het eXe Learning materiaal is de mogelijkheid geboden om een aantal onderdelen te printen.
  • 100% van de studenten vindt het prettig de eisen van de klant kunnen printen, maar eveneens vindt 96% het prettig om van het scherm de eisen te lezen. Over hetgeen leerzamer is, heeft men een iets sterkere voorkeur voor afdrukken (9%) dan voor beeldscherm (85%).
  • Bij studietaken is een soortgelijk patroon terug te vinden: 92% vindt het prettig om studietaken te kunnen printen en vindt 85% het prettig om van het scherm te lezen. Ook hier geldt een iets grotere voorkeur voor printen (92%), dan voor beeldscherm (89%).Inzicht 8: Studenten willen de keuze om te kunnen printen of van beeldscherm te lezen.

Kortom, voor mij een aantal mooie inzichten die ik kan gaan verwerken in mijn eindrapport, en ga delen met mijn collega´s binnen het Koning Willem I College.

[ad#reclame]