Sessie 3.3 – Conclusie kwalitatief onderzoek: Video is top!

Kwalitatief onderzoekZoals ik in een eerdere blogpost al had aangegeven, moet er in de Leergang Technology Enhanced Learning van het Koning Willem I College zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan worden.

In deze blogpost een uitwerking van het kwalitatief onderzoek dat ik heb uitgevoerd met 1 student van de ICT-Academie. Door de krappe timing vlak aan het eind van het schooljaar van dit onderwerp is het me niet gelukt om meerdere studenten te interviewen, omdat 1. de studenten hun laatste project moesten afronden, 2. ik deze projecten moest nakijken voor een grote groep studenten en 3. ikzelf proeve van bekwaamheid moest afnemen met alle administratieve zaken die erbij horen. Toch leverde het interview een aantal duidelijk inzichten voor mij.

Op basis van de onderzoeksvragen had ik een aanzet gemaakt van een Onderzoeksopzet Kwalitatief Onderzoek. Ik heb de opzet goed kunnen gebruiken tijdens het interview.

Wat zijn de voor- en nadelen die studenten ervaren?

De voordelen van het gebruik van boeken zijn: 1. je pakt een boek er snel even bij, 2. je kunt het naast de pc leggen, 3. bespaart ruimte op je bureaublad van de pc, en 4. in een boek kun je aantekeningen maken. De nadelen van het gebruik van boeken zijn: 1. ligt in de weg, 2. kan vies worden, 3. kan kapot scheuren, 4. kost veel papier, en 5. je kunt een boek vergeten.

[ad#reclame]

De voordelen van het gebruik van pdf-jes zijn: 1. het ziet er netjes uit, 2. bespaart papier, 3. altijd bij je op je laptop (en die vergeet je niet), 4. je kunt op linkjes klikken in de pdf, 5. keuze om te printen, 6. niet aanpasbaar, dus altijd goed, en 7. neemt weinig MB´s in beslag op je laptop. De nadelen van pdf-jes is het gebruik van een wachtwoord op de ICT-Academie waardoor je deze niet kan printen.

Inzicht 1: De student wil zelf de keuze hebben om materiaal te printen.

De voordelen van het gebruik van eXe Learning lesmateriaal is: 1. er zitten instructievideo´s in verwerkt en, 2. op één pagina heb je alles bij elkaar. Dit aanvullend aan een aantal toepasbare voordelen van het gebruik van pdf-jes.  Hierdoor is switchen tussen diverse bronnen niet nodig. Echte nadelen heeft de student niet bij deze algemene vraag. Het nadeel van het gebruik van eXe Learning is dat het alleen werkt als het netwerk en n@tschool beschikbaar is. Een mogelijkheid om het lesmateriaal de downloaden is handig (ook voor onderweg).

Inzicht 2: De student wil mogelijkheden om ook off-line lesmateriaal te kunnen bekijken.

Inzoomen op de diverse sub-onderdelen levert de volgende inzichten: De zelfinschatter (begin) en zelfinschatter (eind) geeft je de mogelijkheid om te zien wat je allemaal gaat leren, en wat je geleerd hebt. Je ziet hierdoor de vooruitgang die je geboekt hebt. Dat laatste “geeft een fijn gevoel”.

Inzicht 3: De zelfinschatter werkt motiverend.

De student zou naast de studietaak waarin voorkennis gemeten wordt ook aan het einde een soort van oefentoets zien om zo echt te meten of hij of zij geleerd heeft wat geleerd zou moeten worden. Blijkbaar is de zelfinschatter alleen niet voldoende hiervoor?! en wil de student een objectieve meting hiervoor.

Over het gebruik van video in het eXe Learning materiaal is de student heel duidelijk: 1. van video leer je sneller, 2. je ziet de volgorde van de taken die je moet uitvoeren duidelijk voor je, 3. je onthoudt meer en 4. je doet het tegelijk mee, waarna je het zelf in het project moet herhalen, dus weet je het gelijk. De student geeft als tip om altijd YouTube te gebruiken voor de video´s omdat dit een bekende site is voor studenten.

Inzicht 4: De student wil graag video om te leren.

Het gebruik van hyperlinks naar andere bronnen in het lesmateriaal is handig, maar liever hyperlinken naar video´s in plaats van sites met veel tekst, zoals Wikipedia. De student is heel duidelijk: het grote voordeel van digitaal lesmateriaal is dat je video´s kunt gebruiken als docent.

Over de mogelijkheden om te printen is de student ook duidelijk. Studietaken zonder video´s graag printbaar maken. Zeker bij lange teksten. Zo kan de student het paper naast zijn pc leggen en stap-voor-stap doen wat er staat. Voor de overige zaken van het project is het niet nodig om zaken printbaar te maken. Zeker het beoordelingsformulier niet, want dat ga je gokken op een minimale voldoende. Verder geeft de student aan dat bij praktijk-lessen geprint materiaal handig is, omdat je het dan naast bijvoorbeeld je assemblage pc kan leggen. Voor software is digitaal materiaal het fijnste. Achteraf vraag ik me af wat het antwoord zou zijn als er in de praktijk-lessen ook volwaardige pc´s zouden staan met een internet-verbinding en toegang tot het digitale lesmateriaal.

Samengevat tot nu toe de volgende duidelijk inzichten:

  1. De student wil zelf de keuze hebben om materiaal te printen.
  2. De student wil mogelijkheden om ook off-line lesmateriaal te kunnen bekijken.
  3. De zelfinschatter werkt motiverend.
  4. De student wil graag video om te leren.

Met welke manier van werken ervaart de student de meeste leerwinst?

Op deze vraag gaf de student een duidelijk antwoord: “Het gebruik van video” en dus niet zo zeer het gebruik van boeken, pdf-jes of eXe Learning. Als je gaat kijken naar de voor- en nadelen die de student noemt, kun je concluderen dat het materiaal in ieder geval (deels) printbaar en ook off-line beschikbaar zou moeten zijn. Dit kan zowel met pdf-jes als eXe Learning, waarbij het overzicht op het lesmaterial en het embedden van video´s beter werkt bij eXe Learning. Daarnaast heeft eXe Learning de mogelijkheid om op eenvoudige wijze interactie in te bouwen, zoals de zelfinschatter (deze waardeert de student zeer hoog).

Wat mij betreft de voorzichtige en voorlopige conclusie: eXe Learning, maar dan alleen als er video´s en interactie ingebouwd wordt, want anders is er te weinig meerwaarde ten opzichte van pdf-jes.