Leergang TEL: Voorbereidingen voor de toets

Een stapel bronnen bestuderen

Een stapel bronnen bestuderen

Naast het vullen van een (ditigaal) portfolio, zoals ik al eerder deed op mijn weblog, is een (theorie)toets onderdeel van het examen. De toets wordt samengesteld aan de hand van een groot aantal verplichte bronnen.

Van een deel heb ik al samenvattingen gemaakt op mijn weblog.

Onder het thema Trends in TEL vallen de volgende bronnen: Horizonrapport, Leren van Jongeren, Net Generation bestaat nietDigital disruptions, De invloed van technologie op het leren, De digitale wereld; een nieuwe kijk op leren?, en De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2012.

Onder het thema Mogelijkheden van TEL vallen de volgende bronnen: Boek “Empowering on line leren” van en Leren met de www-factor. Het boek “Empowering on line leren” van Bonk en Zhang heb ik gelezen en deels verwerkt in deze post.

Onder het thema Mediawijsheid vallen de volgende bronnen: Boek “De wet op internet” (zie mijn verslag van het boek en mijn verslag van de bijeenkomst voor mijn bevindingen), Wat doen jongeren op internet en hoe verslavend is dit? en Checklist digibewust.

Onder het thema ADDIE, oftewel: het ontwikkelen van een compleet leerarrangement vallen de volgende bronnen: Van leerinhoud naar e-leerinhoud, Jongeren en interactieve media, Hier heb ik niets aan (Kennisnet onderzoeksreeks) met een korte samenvatting van Gerard Dummer en Handreiking kwaliteit digitaal leermateriaal.

De komende dagen zal ik deze post bijwerken met nieuwe samenvattingen en bevindingen. Pffff.