NOiV Plugfest Digitaal leermateriaal

Enige tijd geleden heb ik een interessante bijeenkomst bijgewoond van het NOiV. Het NOiV beschrijft zichzelf alsvolgt:

NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding.

In de bijeenkomst die ik bijwoonde werd ook het belang van het onderwijs en het bekend maken van toekomstige studenten met open source en open standaarden aan bod. Het aanleren van Ubuntu Linux aan de ICT-Academie van het Koning Willem I  College is hier een mooi voorbeeld van.

Nederland Open in Verbinding

Maar natuurlijk zijn open standaarden en open source ook van belang bij het maken van digitaal lesmateriaal. Zo ontwikkel ik lesmateriaal in het open source pakket eXe Learning en kan het materiaal volgens diverse standaarden geexporteerd worden, zodat het ook in de toekomst nog gebruikt kan worden onafhankelijk van ELO of ontwikkelomgeving.

[ad#reclame]

Precies dit onderwerp komt in oktober aan bod met het 2e Plugfest Digitaal Leermateriaal van het NOiV. Ik kan er helaas zelf niet bij zijn, maar ga vragen of een of meerdere collega’s hier aanwezig kunnen zijn.