Sessie 3.3 – Het doen van onderzoek

Tijdens de derde sessie van het onderdeel “Onderzoek” van de Leergang Technology Enhanced Learning aan het Koning Willem I College zijn we bezig geweest met inzicht te krijgen in kwalitatief onderzoek als vervolg op sessie 3.1 en 3.2 waar we ingegaan zijn op kwantitatief onderzoek.

Kwantitatief onderzoek is onderzoek met grote getallen ondervraagden, zoals ik ervoor gekozen heb om met Google Docs alle eerste jaar studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT te enquêteren. Met kwalitatief onderzoek ga je pogen meer de diepte in te gaan door bijvoorbeeld te observeren of een vraaggesprek te voeren. Dat laatste ga ik de komende weken uitvoeren.

Op basis van de onderzoeksvragen heb een aanzet gemaakt van een Onderzoeksopzet Kwalitatief Onderzoek: een opzet de waarin de onderzoeksvragen via een aantal denkstappen uitgesplitst worden in vragen.

In eerste instantie had ik ervoor gekozen om met vier studenten tegelijk aan de slag te gaan, echter op basis van een try out met mijn mede-cursisten kies ik ervoor om toch 1-op-1 gesprekken te voeren om zo echt op de individuele beleving in te kunnen gaan. In een groepsgesprek bestaat het gevaar dat het te algemeen blijft. Daarnaast merkte ik dat het gesprek goed en prettig verliep. Het goed doorvragen is van groot belang. Hiervoor zal ik betere vragen bedenken dan tot dan toe in de beperkte tijd gelukt was.

Van mijn mede-cursisten in de rol van geinterviewde gaf men aan dat ik iedereen erbij moet betrekken (niet alleen degene die fanatiek meedoen) en dat ik in de rol van interviewer moet blijven (formeler), dan in de rol van docent die de studenten al kent.

De observant gaf mee dat de start duidelijker en korter moest zijn. Nu moest ik nog te veel nadenken over wat ik wilde zeggen. Een goede voorbereiding is hiervoor noodzakelijk. Tevens moet ik erin slagen om focus te blijven houden richting de vragen die ik wil/moet stellen. Zeker in een groepsgesprek bestaat het gevaar dat het te gezellig wordt. Tevens kreeg ik het advies om algemene inleidende vragen te schrappen. Tevens stapte ik in de valkuil om door mijn intonatie te laten blijven als een antwoord me aanstond of juist niet. Ten allen tijde neutraliteit uitstralen (ook in intonatie).

Mijn tops waren dat ik tussendoor goed samenvat en de mensen zich echt gehoord voelen.

Nu de volgende stap: het uitzetten van het kwantitatief en kwalitatief onder mijn studenten. Dit zal nog een uitdaging zijn, omdat ze de laatste hand aan het leggen zijn aan het grote eindproject.