TEL – Examenopdracht Kerntaak 1

Al enige maanden volg ik de Leergang Technology Enhanced Learning van het Koning Willem I College. De leergang zit in een afrondende fase nu het leerarrangement dat ik gemaakt heb in volle gang is.

Voor Kerntaak 1: “Het construeren, uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten” bestaat de examenopdracht uit twee onderdelen:

  1. leerarrangement;
  2. legitimeringsverslag.

Het leerarrangement staat on-line in N@tschool voor mijn studenten die momenteel hier hard mee aan de slag zijn. Het leerarrangement staat ook on-line op mijn weblog: “Project: Publiceren binnen een Windows 2003 omgeving

In deze blogpost staat mijn legitimeringsverslag stap-voor-stap opgebouwd aan de hand van de criteria a t/m g:

  1. De ontwerpkeuze is onderbouwd – zie hiervoor mijn blogpost “Gewin, gemak, genot en geest der tijd van mijn blogpost“;
  2. Alle ADDIE-fases komen aan de orde:
  3. Onderwijskundige keuzes zijn onderbouwd – in het leerarrangement werd in eerste instantie aan Reading (lezen van lesmateriaal in het leerarrangement, maar ook externe bronnen als Wikipedia), Doing (het uitvoeren van de studietaken, bijvoorbeeld het installeren van een webserver) en Displaying (via een eindpresentatie het laten zien van hetgeen gemaakt en geleerd is) gehoor gegeven. Naar aanleiding van feedback van Jan Jacobs heb ik ook op het gebied van reflecting opdrachten toegevoegd. Zo moeten studenten een weblog bijhouden waarin ze vertellen wat ze per studietaak geleerd hebben. Eveneens vallen de zelfinschatter aan het begin en aan het eind onder reflectie.
  4. Organisatorische en technische keuzes worden toegelicht – binnen de ICT-Academie is N@tschool de ELO waarin al het lesmateriaal uitgeserveerd wordt. Daarnaast wordt het lesmateriaal tot nu toe geschreven in Word en via N@tschool als pdf-document uitgeserveerd naar de studenten. De volgende stap in de ontwikkeling van de afdeling betrof het gaan naar echt digitaal web bases lesmateriaal met embedded media. Vandaar dat ik bij de keuze voor eXe Learning allereerst gekeken heb naar de mogelijkheden om lesmateriaal makkelijk in N@tschool te zetten. In eerste instantie heb ik gekozen om via SCORM lesmateriaal te importeren, echter gezien de layout en hiermee eenvoud van bediening voor studenten is uiteindelijk in overleg met collega’s besloten om via HTML lesmateriaal te importeren.
  5. Het verslag bevat minimaal 4000 en maximaal 6000 woorden – lastig te tellen, omdat het opgebouwd is uit diverse links naar blogposts.
  6. Het verslag is geanonimiseerd qua inhoud ten behoeve van brede inzetbaarheid – het geleerde is in de blogposts zowel gericht op de ICT-Academie alsook in te zetten in andere situaties.
  7. Aanleveren in pdf-formaat – gezien de Leergang TEL en mijn edubloggersachtergrond heb ik er toch voor gekozen om via mijn weblog het legitimeringsverslag te maken.