Het effect van copy-paste of handmatig aantekeningen maken!

Mijn collega Martijn Bos attendeerde me op een aantal onderzoeken van Igo L Brent op de site van Education Resources Information Center. De onderzoeken pogen het leereffect te meten bij het maken van aantekeningen: met de hand of via copy & paste.

Het eerste onderzoek: Should Middle School Students with Learning Problems Copy and Paste Notes from the Internet? Mixed-Methods Evidence of Study geeft direct een opmerkelijk resultaat:

Immediate, cued-recall measures of factual learning showed that students who wrote their notes were better able to recall what they had noted, although recall was low for all students. However, after a one-week delay (which included two classroom opportunities to study their notes), students who pasted their notes performed significantly better on two different measures of factual learning than students who wrote their notes. Follow-up student interviews and analyses of notes revealed a robust explanatory theme: many written notes contained barriers to learning (e.g., illegible handwriting, spelling errors, and/or indecipherable paraphrases), which likely reduced the benefit of study time. Implications.

Oftewel: na het maken van aantekeningen is het percentage studenten dat zich bepaalde feiten kan herinneren minimaal zowel bij handmatig of copy & paste aantekening, echter na het uit het hoofd leren van copy & paste aantekeningen is het percentage dat zich feiten kan herinneren veel groter dan bij de handmatige aantekeningen.

Een volgend onderzoek: How Do High-Achieving Students Approach Web-Based, Copy and Paste Note Taking?: Selective Pasting and Related Learning Outcomes geeft aan dat het selectief copy & pasten van tekst effectiever is, dan zo maar blokken tekst te kopiëren. Het selectief copy & pasten is te bevorderen door studenten bijvoorbeeld een samenvatting te laten copy & pasten in maximaal x woorden. Opmerkelijk is (of misschien juist niet) dat studenten die goed presteren ook bij het niet afdwingen van selectief copy & pasten toch selectief zijn.

Mooie onderzoeksresultaten die direct te vertalen zijn naar het onderwijs.

[ad]