Zelf lesmateriaal ontwikkelen of inkopen!? – wie helpt me?

Zo’n 7 jaar geleden zijn we als ICT-Academie stap-voor-stap overgegaan naar competentiegericht onderwijs (cgo). Die overstap hebben we toen aangegrepen om de gehele opleiding Medewerker ICT (Bol-2) eens tegen het licht te houden met als doel het onderwijs beter te laten aansluiten bij de grote verschillen tussen studenten.

[ad#reclame]

Een van de keuzes die we toen gemaakt hebben is om de boeken eruit te gooien, en zelf beter materiaal (lees: cgo) te ontwikkelen. Dit omdat het aanbod toentertijd nog niet cgo was, maar tevens dikke boeken waren met lange teksten en eindeloze vragenlijsten. Het motiveerde de studenten onvoldoende om hiermee aan de slag te gaan.

Nu na 7 jaar is het tijd om de strategie van zelf ontwikkelen weer eens te herzien, want: 1. hoever zijn de uitgevers ondertussen, en 2. het elke keer weer zelf ontwikkelen en onderhouden van het lesmateriaal is zeer tijdrovend.

De conferentie van het Consortium voor Innovatie was een mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar alternatieven. Ik heb zowel met uitgevers gesproken als in een paneldiscussie van het NNOAL gezeten waar dit onderwerp aan bod kwam.

Tot mijn verbazing zijn ICT-opleidingen een nice market voor uitgevers, aldus een van de uitgevers die ik sprak tijdens na de paneldiscussie.

En inderdaad tot nu toe heb ik maar twee uitgevers kunnen vinden:

  1. Instruct
  2. Academic Service

Het idee dat ik heb is dat kennis en vaardigheid bij voorkeur ingekocht moet worden bij uitgevers, en dat projecten (lees: integrale leerlijn van de Bie) door de afdeling zelf ontwikkeld wordt. Juist hier kun je je onderscheiden in pedagogisch en didactische visie op leren. Dit komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld de fasering van een project, de volgorde waarin kennis en vaardigheid t.o.v. het project aangeboden wordt, de manier van beoordelen, et cetera.

Ik ben erg benieuwd naar ervaringen met beide uitgevers in het land. Wie gebruikt een van deze uitgevers? Wat vind je van de methode? Wat vind je goed en wat vind je niet goed? Of schrijf je zelf materiaal?