Sessie 3.2 – Het doen van onderzoek

Tijdens de tweede sessie van het onderdeel “Onderzoek” van de Leergang Technology Enhanced Learning aan het Koning Willem I College zijn we met een tweetal activiteiten bezig geweest:

  1. aanscherpen van de probleemstelling en onderzoeksvraag;
  2. formuleren van enquête vragen.

Op basis van input van een mede cursist en Maaike Koopman van Fontys PTH heb ik hier mijn probleemstelling en onderzoeksvraag aangepast. Met name de onderzoeksvraag heb ik uitgebreid met een tweede vraag waardoor het geheel op het volgende neerkomt:

Wat zijn de voor- en nadelen die de studenten ervaren met:

  1. de huidige manier van werken – .pdf documenten in N@tschool;
  2. de nieuwe manier van werken – materiaal gemaakt in eXe Learning.

Met welke manier van werken ervaren de studenten de meeste leerwinst:

  1. de huidige manier van werken – .pdf documenten in N@tschool;
  2. de nieuwe manier van werken – materiaal gemaakt in eXe Learning.

Op basis van de onderzoeksvragen heb ik vervolgens een eerste aanzet gemaakt van het Onderzoeksopzet: een opzet de waarin de onderzoeksvragen via een aantal denkstappen uitgesplitst worden in vragen. Deze vragen heb ik verwerkt in Google Docs.

[ad#reclame]