deLearyous – Serious 3D-game voor training van interpersoonlijke vaardigheden

Vandaag ben ik bij de gebruikersbijeenkomst van het deLearyous project geweest. De bijeenkomst vond plaats in Leuven. Een klein detail betrof een lekke ban in de ochtend, maar toch was ik op tijd bij de bijeenkomst.

Het doel van het deLearyous-project is om:

Het doel van het deLearyous-onderzoeksproject is het ontwikkelen van een interactieve serious 3D-game voor het trainen van interpersoonlijke communicatievaardigheden binnen een professionele context.

Het geheel zal de theorie achter de Roos van Leary proberen aan te leren in een 3D-game omgeving:

Het spel bestaat erin de trainee te laten interageren met autonome virtuele karakters, die op een realistische en expressieve manier inspelen op de input van de speler. Op deze wijze kan de trainee verschillende gedragspatronen enrollen op eigen tempo inoefenen, en dit in een veilige, virtuele omgeving.

Het projectteam is multi-disciplinair van opzet. Erg interessant om vanuit diverse vakgebieden de diverse meningen te horen over dit project. Zo zitten er experts in op het gebied van omzetting van tekst naar spraak, van spraak naar virtuele karakters met lipsync, toevoeging van emotie aan spraak, de Roos van Leary, 3D, geluid, patroonherkenning en diverse bedrijven en onder andere het Koning Willem I College als school.

Vandaag hebben we gebrainstormed over het scenario dat gebruikt zal worden in de 3D-game. Een zeer boeiende discussie. In September is de volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep. Ik kijk hier nu al naar uit, en ben erg benieuwd naar de vorderingen.