Sessie 2.5 – ADDIE-Model het onderdeel Evalueren

Vandaag sessie 2.5 van de Leergang TEL waarin vandaag het onderdeel evalueren van het ADDIE-Model centraal staat.

Met betrekking tot evalueren is in de leergang het mogelijk om of evaluatie en onderzoek apart te doen. Of om het te combineren. In het laatste geval ga je specifiek in je leerarrangement kijken wat wel/niet werkt en hierop je leerarrangement aanpassen.

[ad#reclame]

Ik kies voor dat laatste. Ik wil in mijn onderzoek de huidige vorm, lesmateriaal in de vorm van PDF-jes, vergelijken met het gebruik van lesmateriaal gemaakt in eXe Learning.

Het volgende onderwerp betrof Kirkpatrick. Kirkpatrick onderscheidt 4 niveaus van resultaat van training. In ons geval het leerarrangement.

De 4 niveaus van Kirkpatrick:

  1. Reaction – aan het einde vragen wat de student er van vindt.
  2. Learning – wat is het leerrendement.
  3. Behaviour – wordt het geleerde ook toegepast in de praktijk (regelmatig ook met transfer aangeduid).
  4. Results – wat leverde het gedrag op aan resultaten.

Een interessante discussie werd gevoerd over de haalbaarheid van evaluatie bij onze leerarrangementen. Gezien de omvang in SBU’s is vooral niveau 4 haalbaar, en mogelijk in mijn geval niveau 3, omdat de studenten het geleerde in de studietaken gaan toepassen in de context van de klant. Uiteraard is dit de gesimuleerde praktijk. En zit zo eigenlijk tussen niveau 3 en 4 in: niveau 3,5?