Sessie 3.1 – Het doen van onderzoek

Het tweede deel van de sessie (sessie 3.1) in de leergang TEL van afgelopen maandag gaat over het doen van onderzoek. De training wordt gegeven door Maaike Koopman van Fontys PTH.

[ad#reclame]

Als huiswerk moeten hoofdstuk 1 en 2 uit Kallenberg et al. (2007) en hoofdstuk 1 uit Baarda en de Goede (2006) gelezen worden. Daarnaast moet een probleemstelling en onderzoeksvraag (eventueel met deelvragen) geformuleerd worden. In deze blogpost mijn uitwerking.

Probleemstelling
Ik onderzoek het verschil tussen:

  1. de huidige manier van het plaatsen van (lineair) lesmateriaal binnen het ELO (N@tschool) van de ICT-Academie van het Koning Willem I College aan de hand van .pdf documenten, en
  2. de nieuwe voorgestelde manier aan de hand van (hyperlinked) lesmateriaal gemaakt met eXe Learning (zie onderstaande plaatjes),

omdat ik wil weten welke voordelen of nadelen de studenten ervaren bij het gebruik van dat lesmateriaal, teneinde hier inzicht in te krijgen, zodat voor komende schooljaar een onderbouwde keuze gemaakt kan worden voor een van beide manieren binnen de ICT-Academie en de gekozen manier zo effectief mogelijk in te zetten.

Lesmateriaal met .pdf documenten in N@tschool

Lesmateriaal gemaakt met eXe Learning in N@tschool

Ik ga dit onderzoek uitvoeren bij de studenten van leerjaar 1 van de opleiding Medewerker Beheer ICT (ongeveer 65 studenten) aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College.

Onderzoekvragen
Mijn onderzoeksvragen luiden als volgt:

Wat zijn de voor- en nadelen die de studenten ervaren met:

  1. de huidige manier van werken – .pdf documenten in N@tschool;
  2. de nieuwe manier van werken – materiaal gemaakt in eXe Learning.

Met welke manier van werken ervaren de studenten de meeste leerwinst:

  1. de huidige manier van werken – .pdf documenten in N@tschool;
  2. de nieuwe manier van werken – materiaal gemaakt in eXe Learning.

Een eerste aanzet die ik de komende weken aan de hand van het uitgereikte materiaal en in discussie met mijn begeleider en mede-TEL-lers ga aanscherpen.

Update: in de tweede les over onderzoek in de leergang TEL heb ik op basis van feedback mijn onderzoeksvraag aangescherpt. De probleemstelling heb ik iets anders ingedeeld. Daarnaast heb ik een tweede onderzoeksvraag toegevoegd. Ten slotte heb ik ook de probleemstelling concreter gemaakt door de studenten specifiek te noemen.