Orde in de klas

Op Leraar24 zijn een drietal interessante filmpjes te vinden over Orde in de Klas van Rene Kneyber, leraar wiskunde en trainer orde houden.

In het eerste filmpje worden de fasen waar je als docent met je klas doorheen gaat benoemd en krachtig getoond:

Conflictfase – investeren in gedrag (duidelijke regels, misstappen meteen corrigeren)
Transitiefase – investeren in band (namen kennen, oogcontact maken, beschikbaar zijn voor vragen, oog hebben voor problemen, persoonlijke interesses, klassengesprek, dingen door de vingers zien)
Rendementfase – vruchten plukken of extra hard werken zaken die niet goed zijn alsnog te regelen
Terminatiefase – einde van het jaar; of door vermoeidheid extra zwaar, maar ook periode om nieuwe dingen uit te proberen

In het tweede filmpje gaat hij in op het gebruik van SMART bij wisselmomenten. In het derde filmpje gaat hij in op handelingscontrole, oftewel: het vermogen van een student om zijn voornemen, bijvoorbeeld huiswerk maken, ook daadwerkelijk uit te voeren.

Mooi is de manier waarop uitgelegd wordt hoe de hersenen werken van pubers (en ze er eigenlijk nog niks aan kunnen doen), maar tegelijkertijd wordt aangegeven hoe je het gewenste gedrag kunt aanleren:

Volgens Yvonne Van Sark, schijfster Puberbrein binnenste buiten, noemt ouders en leraren de plaatsvervangende frontaalkwab voor pubers: zij moeten de pubers begeleiden in het leren plannen en prioriteiten stellen.  Dat betekent niet dat leraren zich softer moeten opstellen, maar de juiste structuur moeten bieden.

Dit naast het vooral belonen van goed gedrag in combinatie met het straffen van verkeerd gedrag. De straf moet van die mate zijn dat het ook echt als straf ervaren wordt.